2014. július 25., péntek

Hátrányban az erdélyi gazdák

2014.07.22. 
Forrás: 3szek.ro

Nyilvánosságra került az a törvénytervezet, mely a hazai költségvetésből folyósított agrártámogatások körülményeit szabályozza a 2015–2020-as időszakban.
Az állattenyésztés területén jelentős változás körvonalazódik, az eddigi nemzeti támogatások helyett (például a hátrányos helyzetű, hegyvidéki zónákban tejtermelésre folyósított különtámogatások) összevont támogatást juttatnak azon állattenyésztőknek, akik igyekeznek farmjukat az uniós követelmények szintjére emelni, és uniós minőségű termékeket – tejet, húst – állítanak elő. A változások a tejelő és hústermelő marhákat, tejelő bivalyokat, juhokat tartó gazdákat is érintik.
A törvény alkotói a szarvasmarha-ágazat esetében a déli megyékben található nagy, főleg holstein tehenekre alapozott gazdaságok szempontjai szerint állapították meg a támogatás folyósításának feltételeit. Ezek viszont hátrányosan érintik az erdélyi, kisebb és többségében pirostarkából álló szarvasmarhafarmokat. A törvénytervezettel kapcsolatosan kezdeményezett széles körű agrárkonzultációt a Kovászna Megyei Szar­vasmarha Tenyésztők Egyesülete. A megbeszélésre pénteken a megyeháza gyűléstermében került sor.
A gazdák helyi érdekvédelmi képviseleteinek megbízottai mellett a kormánybiztosi hivatal, a megyei tanács, az agrárigazgatóság és az agrárkamara is képviseltette magát a gyűlésen. A többórás megbeszélésen hangsúlyozták: szükség van a törvénytervezet módosítására, ennek megvalósítása érdekében a megyei adminisztráció, a prefektúra is a gazdák mellett áll.
Összegzésként összeállították az elvárt módosítások listáját, melyet a törvényhozóknak, a szaktárcának is elküldenek a héten.
Bonyolult elvárások a tejtermelőktől
A törvénytervezet olyan agrárkérdéseket érint, melyek minden gazdára hatással vannak, és főként a tehéntartók számára tartalmaz fontos változásokat. Nem elég, hogy csak a megyei egyesület igazgatótanácsa beszélje meg a felmerült problémákat, ennél sokkal szélesebb körű, a hivatalosságokat is bevonó konzultációra van szükség – hangoztatta megnyitóbeszédében Ötvös Mózes elnök. Marius Popica prefektus is hangsúlyozta: a 2015–2020-as időszakban figyelembe kell venni az erdélyi gazdák igényeit, ezeket a törvényeknek is tükrözniük kell. A gazdák erős érdekvédelme mellett a politikumnak, a közigazgatásnak is oda kell figyelnie a fejleményekre – fűzte hozzá. Nagy József, a megyei tanács alelnöke kijelentette: hasznosak az ilyen jellegű megbeszélések, a megyeháza is a gazdák oldalán áll, segít érdekeik érvényesítésében.
A törvénytervezetet főként a tejtermelő gazdák szempontjából vették górcső alá. A törvény alkotói hét pontban fogalmazták meg a gazdák kötelességeit.
Minden tejtermelő gazdának legkevesebb hat hónapra szóló szerződése kell hogy legyen hivatalos tejfeldolgozóval – ezt írja elő az első pont, amelyet minden gazda könnyen teljesíthet.
A második pontban szabják meg, hogy csak azokra a tejelő marhákra igényelhető az újfajta támogatás, melyek legtöbb nyolcévesek. Holstein állatok esetében ez a kor megfelelő, de az erdélyi pirostarkák hosszabb ideig, akár tizenkét évig is megtartják termelőképességüket. A törvényben úgy szabják meg, hogy a fríz típusú teheneknél a korhatár legyen nyolc év, a vegyes hasznosítású fajtáknál (pirostarka, pinzgaui) pedig tizenkét év – ezt ajánlották a megbeszélésen.
A tervezet harmadik pontjában írják elő, hogy 10–250 fős állományra igényelhető a támogatás. A tíz tehén Erdélyben már nagyobb gazdaságnak számít, a törvényben a minimum létszámot csökkentsék ötre – ajánlották a résztvevők.
A negyedik és ötödik pont szerint a támogatást igénylő gazdáknak be kell íratniuk állományukat az országos nyilvántartóba (RNE – Registrul Naţional al Efectivelor), a gazdaságban naprakészen kell vezetniük az egyéni farmnyilvántartást. Ebbe kell bevezetni az állatmozgásokat, eladást, vásárlást, születést, elhullást, összeállításában a megyei egyesület eddig is segítette a gazdákat.
A hatodik pont követelménye, hogy a szarvasmarha, mely után a támogatást igénylik, legalább hat hónapon keresztül maradjon meg a gazdaságban.
A hetedik pont viszont újabb kihívást jelent az erdélyi gazdáknak. 
Megköveteli, hogy a támogatott szarvasmarhák legyenek törzskönyvezettek, tejtermelésük pedig legyen legkevesebb 5000 liter tej. Mivel a pirostarka szarvasmarha (általában a vegyes hasznosítású szarvasmarhák) esetében nehéz elérni ezt a teljesítményt, a jelenlévők azt kérték, a termelési minimum ezek esetében legyen 3600 liter, holsteinek, frízek esetében 4500 liter.
További gondot jelent, hogy a tejtermelési kapacitás csak a tejellenőrzés révén ismerhető meg, és legkevesebb egy laktációs időszak után kap hiteles adatokat a gazda. Ez azt jelenti, hogy az a tehén, mely most kerül ellenőrzésre, csak késéssel, 2016-ban kaphatja meg első alkalommal az összevont támogatást.
A hivatalos tejellenőrzés költségeit jogi személyek esetében 70 százalékkal támogatja az állam, magánszemélyeknek a teljes összeget – 10 lej + áfa/hónap – kell kifizetniük. Ezt is diszkriminációként értékelték a jelenlévők, de kiderült: az uniós költségvetésből származó összegeket kis és középvállalkozásoknak támogatásaként folyósítják.
Bokor Gábor

A székelyföldi gazdák is pártoló tagjai lehetnek a NAK-nak

2014.07.24.
Forrás: agroinform.com

A magyar, a székely gazdák úgynevezett pártoló tagként beléphetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába, és igénybe vehetik majd a magyarországi szervezet néhány szolgáltatását.
Ez tegnap hangzott el a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, ahol az agrárgazdasági kamarákról tanácskoztak és a romániai agrárgazdasági kamara lehetőségéről, megalakulásának feltételeiről tartott előadást Tánczos Barna.
Az RMDSz-es szenátor elmondta, az erdélyi magyar gazdák most egy olyan rendszerbe kapcsolódhatnak be, amelyet a román politikai pártok állandó „marakodása" miatt Romániában idáig képtelenség volt létrehozni. Mai napig nincs egy, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához hasonló intézmény, mely szolgáltatóként minden gazda érdekét megpróbálná képviselni. Éppen ezért a magyar, a székely gazdák úgynevezett pártoló tagként beléphetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába, így igénybe vehetik majd a magyarországi szervezet jó néhány szolgáltatását.

2014. július 24., csütörtök

Rezsicsökkentést az agrárágazanak !

Média hírek 2014. június 23.
A mai napon tartott sajtótájékoztatón Patay Vilmos, a HANGYA és a HANGYA COOP elnöke sajtótájélkoztatón jelentette be a szervezet agrár rezsicsökkentésre vonatkozó felhívását
A kiadott sajtótájékoztató szövegét az alábbiakban ezúton is közzétesszük.
"A magyar termelők piaci érdekérvényesítő képessége a társadalmi struktúra-váltás után erőteljesen lecsökkent egyéni és nemzeti szinten egyaránt, amelynek alapvető oka, hogy a tulajdonváltással párhuzamosan nem alakult ki az új tulajdonosi szerkezetnek megfelelő nemzeti érdekvédelmi szerveződés.
Ennek egyenes következménye lett, hogy:
• Jövedelem-elszívás és kiáramlás következtében az elmúlt 23 évben drasztikusan csökkent a mezőgazdaság bruttó termék kibocsájtása. 
• A szervezetlenségből adódó alkupozíció hiánya miatt a hazai agrárszereplők hatékonysága és versenyképessége elmarad a legfontosabb versenytársakétól, mivel drágábban vesznek, illetve feldolgozatlanul és olcsóbban adnak el.
• A hazai agrártermelők részesedése a termékpályákon képződő profitból elfogadhatatlanul alacsony, ugyanakkor kockázatvállalása aránytalanul magas a fontos versenytársakéhoz, illetve a termékpálya többi szereplőjéhez képest.
• Az agrártermelés átalakulása erős hatással volt a vidék gazdasági eltartó képességére, a foglalkoztatás csökkenésére, amely a hátrányos térségek gyorsuló leszakadását eredményezte.
VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!
• Nemzeti összefogás szükséges egy intézményesült szervező erőre alapozva, amely a méretkülönbségtől függetlenül érvényesíti a magyar gazdálkodók érdekeit a globális piaci viszonyok között 
• Ezt szolgálja a HANGYA agrár rezsicsökkentést célzó kezdeményezése, ennek érdekében hoztuk létre a HANGYA COOP Szövetkezeti Holdingot.
• A változáshoz növelni kell a hazai agrártermelés versenyképességét, a minőségi áru-alapot és ezzel együtt növelni kell a hazai termelők részesedését a hozzáadott érték előállításában.
• A verseny és együttműködés édestestvérek a piacon, ezért számítunk a méltányos együttműködésre nyitott szállítók és vevők partnerségére.
• Közös beszerzésekkel, országosan együttes fellépéssel, el lehet érni, hogy a legkedvezőbb piaci árakon jusson hozzá minden termelő (kicsi és nagy) a szükséges input-anyagokhoz, szolgáltatásokhoz.
• Közös értékesítéssel, országosan együttes fellépéssel, el lehet érni, hogy a legkedvezőbb piaci árakon lehessen értékesíteni az előállított terményt, terméket, élőállatot minimális további személyes termelői ráfordítással.
• Az agrár rezsicsökkentés és versenyképesség része legyen a termelői szövetkezeti szerveződések közhasznukkal arányosan méltányosabb adóztatása, szövetkezéseik támogatása.
A termelői együttműködést vállaló közösségek képviselőjeként várjuk ehhez a Nemzeti Összefogáshoz a Kormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és valamennyi társ-érdekképviselet teljes támogatását.
2014. június 23.
Patay Vilmos
a HANGYA Szövetkezeti Együttműködés és 
a HANGYA-COOP
elnöke" 
Az elsődleges sajtóreakciók az alábbi linkeken tekinthetők meg:
Rezsit csökkent a Hangya az agráriumban (InfoVilág, 2014.06.23 18:15) Hódít a rezsicsökkentés-divat? Patay Vilmos, a HangyaHolding elnöke ma újságírók előtt jelentette be, hogy a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával szeretne agrár-rezsicsökkentést elérn...
2. 'Agrár rezsicsökkentést'hirdet a Hangya (ProfitLine, 2014.06.23 16:41) "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.
3. "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya (Inforádió, 2014.06.23 16:39) "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.
4. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (Magyar Hírlap, 2014.06.23 16:37) Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke kifejtette, a magyar agrártermelők piaci érdekérvényesítő képessége erőteljesen lecsökkent, amelynek oka, hogy a tulajdonváltással párhuzamosan nem alakult ki az új tulajdonosi szerkezetnek me...
5. "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya (Agroinform, 2014.06.23 16:34) Közös beszerzéssel akár 10 százalékkal is mérsékelhetnék költségeiket a magyar agrártermelők, együttes értékesítéssel pedig kedvezőbb árakat érhetnének el. 
6. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (Mon.hu, 2014.06.23 16:24) Budapest, 2014. június 23., hétfő (MTI) - "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztat...
7. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (MagyarOnline, 2014.06.23 16:22) Budapest, 2014. június 23., hétfő (MTI) - "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztat...
8. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (Trademagazin, 2014.06.23 16:21) "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke. Számításuk szerint a magyar agrártermelők átlagosan 10 százalékk...
9. Ez lenne az "agrár rezsicsökkentés"? (AgrárSzektor, 2014.06.23 16:05) Tíz százalékkal lehetne csökkenteni a kiadásokat a Hangya szerint.
10. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (Borsod Online, 2014.06.23 15:56) Budapest, 2014. június 23., hétfő (MTI) - "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztat... 
11. "Agrár rezsicsökkentésnek" nevezték el a közös beszerzést (Privátbankár, 2014.06.23 15:48) "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke. A tagszervezetek 11-12 ezer termelőt képviselnek.
12. "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya (Elemzésközpont, 2014.06.23 15:44) "Agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.tovább
13. "Agrár-rezsicsökkentést" hirdet a Hangya (Híradó.hu, 2014.06.23 15:36) Közös beszerzéssel, illetve együttes értékesítéssel mérsékelnék versenyhátrányukat az agrártermelők.
14. Ez lenne az "agrár rezsicsökkentés"? (Portfólió, 2014.06.23 15:25) Tíz százalékkal lehetne csökkenteni a kiadásokat a Hangya szerint
15. Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya (Webrádió, 2014.06.23 14:57) Agrár rezsicsökkentést hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával - mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.
16. Már "agrár rezsicsökkentés" is létezik (hvg.hu - gazdaság, 2014.06.23 14:54) Közös beszerzések és értékesítések létrehozásával "agrár rezsicsökkentést" hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés. Szerintük áltagban a magyar agrártermelők 10 százalékkal mérsékelhetnék költségeiket közös beszerzéssel.

Előre a múltba: megalakult a Hangya Coop szövetkezet

2014. április 02., Szerző: MTI / hvg.hu
Megalakult a Hangya Coop szövetkezet Budapesten, amely a mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelmével kíván foglalkozni - közölte a Hangya Szövetkezetek Együttműködése szerdán. A II. világháború előtt a Hangya szövetkezet több mint 400 üzletet működtetett.
A Hangya Coop szövetkezetet az előzetes szándéknyilatkozatok alapján összehívott alakuló közgyűlés április 2-án alapították meg.
A szövetkezetet - a most hatályba lépő, szövetkezetekre vonatkozóan korlátozó törvényi szabályozásokra tekintettel - a Hangya tagszervezeteket képviselő magánszemélyek, továbbá jogi személyként a Gabonatermesztő Termelői Csoportok Szövetsége és a Hangya Szövetkezetek Együttműködése és egy szövetkezet hozta létre. Az elnök Patay Vilmos lett.
Tavaly a Hangya-közgyűlésen elfogadott stratégiai szervezetfejlesztési programnak megfelelően a Hangya Szövetkezetek Együttműködésének Igazgatótanácsa ez év február 7-i ülésén határozatot hozott arról, hogy a tagszervezetek által korábban megfogalmazott igényre építve a vezetés készítse elő egy országos szövetkezeti integrációs szervezet létrehozását.
A döntés alapján a létrehozandó szervezet fő célkitűzése, hogy mind a beszerzési, mind pedig az értékesítési oldalon megfelelő piaci alkupozíciót biztosítson tagjai számára - olvasható a közleményben.
A II. világháború előtti időszakban Magyarország valamennyi településén jelen voltak a Hangya szövetkezetei - olvasható a szövetkezet honlapján. A Hangya Közép- Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja lett, 1940-ben több mint kétezer tagszövetkezete volt 700 ezer taggal, de ezen kívül 30 konzervgyárat, 20 ipari üzemet és 400-nál is több boltot működtetett.

2014. július 21., hétfő

Felnőttkorba lépett a Naturalma Program

A közel öt évvel ezelőtt útjára indított Naturalma Program kezdetén még az ötletgazda Holland Alma Kft. sem gondolta volna, hogy a program ilyen gyors ütemben fog fejlődni, és olyan komplex csomagot fog tudni nyújtani az almatermesztőknek, mint amilyet most kínál.
Az elsődleges cél, csak új, betegségellenálló, tetszetős, ízletes és tárolható almafajták szaporítási jogának megszerzése és a fajták piaci bevezetése volt. Az e célból szervezett bemutatók, kóstolók folyamán hamar kialakult a Naturalma fajták (Luna, Sirius, Orion, Red Topaz, Rozela) termelőinek első csoportja. Az új fajták termőfelülete szépen gyarapszik, s ezáltal gyarapszik a várható árualap is. A Program ennek megfelelően magasabb fokozatba kapcsolt és kiállításokon, vásárokon való részvétel mellett megkezdte a fajtaújdonságok marketingjét és a piac szervezését. Az egységes, márkázott megjelenés és egységes árualap megkövetelte a Naturalma termelők egy tulajdonosi körbe történő összevonását. Így alakult meg a Naturalma Zrt. A Zrt tevékenységének köszönhetően a Naturalma márka alatt szereplő fajták már érvényes beszállítói előszerződéssel rendelkeznek az egyik legnagyobb hazai áruházlánccal. Az első termékminták attraktivitása és ízvilága, valamint az alacsony vegyszerterhelésből adódó előnyök meggyőzték az áruházlánc vezetőit. A különlegesen finom Naturalmáknak nem kellett bezárt ajtók során keresztül kopogtatnia. 
Kiváló fajták itthon is
A fajták már a hazai ökológiai környezetben is évek óta bizonyítják kiváló mivoltukat. Küllemük rendkívül figyelemfelkeltő, a fajták íze kiváló, alacsonyabb növényvédelmi intenzitás, kisebb szerterhelés mellett betegségektől mentes és egészséges beltartalmú gyümölcs állítható elő a Naturalma ültetvényeken. E néhány előny már önmagában sikeressé tehetné a Programot, de a Naturalmánál többet szerettek volna tenni a siker érdekében.
A Holland Alma Kft. gyümölcsfaiskolája
A Naturalma Program szaporítóanyagát biztosító Holland Alma Kft. gyümölcsfaiskolájában a fajtainnováció mellé ezért alanyinnovációt is felsorakoztattak, és a Naturalma fajtákat már kizárólag fitoftóra ellenálló alanyokon szaporítják. Az ellenálló M9-es mellé a fajták kizárólagos szaporítását végző Holland Alma Kft. felvette a T9a alany használatát is az alanykínálatba, sőt számos más új alanyt is vizsgálat és szaporítás alá vontak.
1+1 év ingyenes szaktanácsadás
Valami azonban még így is hiányzott a Program teljességéből. A Naturalma vezetői hamar felismerték, hogy egységes megjelenés, csak egységes tudás és technológia mellett biztosítható, ezért a Naturalma termelőknek egy év ingyenes szaktanácsadást biztosítottak 2013-ban, majd ezt még egy évvel 2014 év évégig megtoldották. A Naturalma ültetévnytulajdonosok már tudják: „Tamás Gazdát”, azaz Kalydi Tamást bármikor hívhatják technológiai kérdéseik megoldásához! Ezt kevés termelési rendszer mondhatja el magáról.
2,5% kamatozású hitel a Holland Alma Kft-től
Azt gondolhatnánk, hogy a fenti előnyök komplexen elegendőek ahhoz, hogy egy jó ötlet a megvalósulás útjára lépjen és egy programként önműködővé váljon! Fenti előnyök mellé azonban még hiányzott egy jó finanszírozási koncepció! De csak mostanáig! Június 5.-e óta az ötletgazda Holland Alma Kft. versenyképes finanszírozási lehetőségekhez segít minden olyan termelőt, aki Naturalma fajtákból ültetvényt létesít!
A Növekedési Hitelprogram keretében a termelők hosszútávú elképzeléseinek megvalósításához a Holland Alma Kft. 2,5% (THM!) kamatozású hitelhez segíti termelőit, mely az oltványok beszerzésén túl forrásul szolgálhat egy korszerű ültetvény valamennyi elemének (öntözés, támrendszer, jégháló) kialakításához. Mindezeken túl az OTP Bank partnereként a termőre fordulásig, vagy azon túl számos egyéb kedvező finanszírozási megoldást is kínálnak a termelői célok megvalósításához. 
Mostantól tehát valójában elmondhatjuk, hogy a Naturalma Program ténylegesen felnőttkorába lépett!

Mit ad most a Naturalma?
A piac legversenyképesebb fajtaújdonságait
Gyökérbetegségeknek ellenálló alanyú oltványokat
Csökkentett vegyszerterhelés mellett végzett termelés lehetőségét
Egészséges gyümölcsöt a fogyasztóknak
Központilag szervezett marketinget és egyszerű piacra kerülést
Kezdetben ingyenesen igénybe vehető szaktanácsadást
Egyedülálló finanszírozási lehetőséget Naturalma ültetvénytelepítőknek.

Legkedvezőbb kondíciókat biztosító finanszírozási lehetőségünk csak 2014 decemberéig él. Amennyiben élni kíván ezzel, felvilágosításért minél hamarabb forduljon munkatársainkhoz!

2014. július 6., vasárnap

Az európai szövetkezet statútumáról

Mivel felmerült az európai szövetkezeteknek a létrehozásáról több kezdeményezés alább közreadjuk az EU-s rendeleteket illetve az anyaországban megjelent törvényt!
A Gyöngyösön létrehozott SCE. csak nevében az amit már egy jó éve több helyen is bemutattak egyesek. Annak nincs közreadva sem a statutuma sem pedig kik az alapitók! Igy nem is lehetne helyi szinten úgy alkalmazni, hogy ne ütközzön a hazai szövetkezeti törvénnyel! Sajnálatos, hogy erről csak egyesek tudnak... 
A Gyöngyösi Hangya európai szövetkezetben is legalább három szövetkezet összefogásából alakulhat meg és minimum három országból. (vagy legalább 5 tagországból származó jogi vagy magánszemély egyesüléséből)
Feltehető viszont, hogy a Gyöngyösön már megalakult SCE (ha az európai szövetkezet megalakulási feltételeinek már eleget tett) leányválalatot hozzon létre itt Erdély területén is, de az még nem egyenlő a történelmi HANGYA formájával. (Erdélyi Polgár)
Az Európai Unió sajátosságaik figyelembevételével, megfelelő jogi eszközökkel támogatja a szövetkezetek határokon átnyúló tevékenységeinek fejlesztését. Lehetővé teszi, hogy természetes vagy jogi személyek európai szinten új szövetkezeteket alapítsanak. Biztosítja az európai szövetkezet (SCE) munkavállalói számára az információhoz, a konzultációhoz és a részvételhez való jogot.
JOGI AKTUSOK
A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról.
A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétellel kapcsolatos kiegészítéséről.
ÖSSZEFOGLALÓ
Ez a rendelet létrehozza az európai szövetkezet * (SCE) statútumát. Ez a statútum biztosítja a szövetkezetek és a tőketársaságok közötti versenyben az azonos versenyfeltételeket. A rendelet hozzájárul az európai szövetkezetek határon túli tevékenységei fejlődéséhez.
Az SCE alapítása
SCE a következők szerint alapítható: 
- legalább öt − az Európai Gazdasági Térség (EGT) legalább két különböző tagállamában lakóhellyel rendelkező, egy európai uniós tagállam joga alapján alapított és legalább az Európai Unió legalább két tagállamának joga alá tartozó − természetes és/vagy jogi személy által; 
- egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezetek egyesülésével, amelyek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben közülük legalább kettő más tagállam joga alá tartozik; 
- egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezet átalakulásával, amelynek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben legalább két éve működik egy másik tagállam joga alá tartozó létesítménye vagy leányvállalata. 
Egy tagállam előírhatja, hogy az SCE alapításában olyan jogalany is részt vehet, amelynek központi ügyvezetése a Közösségen kívül van, feltéve hogy az adott jogalany: 
- egy tagállam joga alapján jött létre; 
- az alapszabály szerinti székhelye az adott tagállamban van; 
- valós és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam gazdaságával. 
Az SCE tőkéje
Az SCE tőkéjét a tagok részjegyei jelenítik meg. Összege nem lehet 30 000 EUR-nál kevesebb. A meghatározott tevékenységeket (például banki, biztosítási tevékenységet stb.) végző jogalanyok számára magasabb jegyzett tőkét előíró tagállami jogszabályokat azon SCE-k tekintetében kell alkalmazni, amelyek alapszabály szerinti székhelye az adott tagállamban van.
A közgyűlés évente egyszer állásfoglalásban rögzíti a tőke összegét az üzleti év végén, valamint annak az előző üzleti évhez képest történt változását.
Amennyiben az SCE alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállam joga megengedi, az SCE-nek lehetnek korlátozott szavazati joggal rendelkező befektető tagjai.
Az SCE alapszabálya
Az alapító tagok az SCE alapszabályát az SCE alapszabályában meghatározott székhely szerinti tagállamnak a szövetkezetek alapítására vonatkozó jogszabályaival összhangban hozzák létre. Az alapszabályt írásban készítik el, és az alapító tagok írják alá.
Az alapszabály szerinti székhely áthelyezése
Az SCE alapszabály szerinti székhelye áthelyezhető egy másik tagállamba anélkül, hogy ez az SCE felszámolását vagy új jogi személy keletkezését eredményezné. Az SCE alapszabály szerinti székhelynek a Közösség területén kell lennie, és a székhelynek kell a központi ügyvezetés helyének lennie.
A megkülönböztetésmentesség elve
E rendeletre is figyelemmel, az SCE-t valamennyi tagállamban olyan bánásmódban kell részesíteni, mintha tagállami szövetkezet lenne.
A bejegyzés és a nyilvánosságra hozatal
Valamennyi SCE-t az alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállamban jegyzik be az adott tagállam joga által kijelölt nyilvántartásba. Az SCE bejegyzéséről, valamint e bejegyzés törléséről – tájékoztatás céljából – közleményt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Az SCE szerkezete
Az SCE szerkezete egyrészt a közgyűlésből, másrészt: 
vagy egy irányító szervből és egy felügyelő szervből (kétszintű rendszer); 
vagy egy ügyviteli szervből (egyszintű rendszer) áll, az SCE alapszabálya által elfogadott megoldástól függően. 
A közgyűlésen a tagok fő szabály szerint azonos szavazati joggal rendelkeznek. Bizonyos pénzügyi szövetkezeteknél ettől eltérő, a nagybefektető szövetkezeti tagok számára kedvezőbb szavazati szabályokat is meg lehet állapítani.
A választott szerkezetnek megfelelően az irányító vagy az ügyviteli szerv felelős az SCE vezetéséért és képviseli azt harmadik személyekkel szemben és a bírósági eljárások során.
Az SCE alapszabálya felsorolja azon jogügyleteket, amelyekhez meghatalmazásra van szükség. A felügyelő szerv vagy a közgyűlés meghatalmazást adhat az irányító vagy az ügyviteli szervnek.
Könyvvizsgálat és a beszámoló közzététele
Az éves beszámolók és a konszolidált éves beszámolók összeállítása, valamint ezek könyvvizsgálata és közzététele tekintetében az SCE a székhelye szerinti állam jogszabályi rendelkezései hatálya alá tartozik.
Végelszámolás, felszámolás, fizetésképtelenség és a fizetések beszüntetése
Az SCE megszűnésének kimondása: 
az SCE megszűnését kimondhatja a közgyűlés, amennyiben az SCE-t határozott időre alapították és az alapszabályban meghatározott idő eltelt, illetve ha a saját tőke összege a jegyzett tőke meghatározott minimuma alá csökkent; 
az SCE megszűnését kimondhatja a bíróság, ha székhelyét az EGT-n kívüli államba helyezik át. 
A felszámolási, fizetésképtelenségi vagy fizetések beszüntetése miatti eljárások tekintetében az SCE-re a székhely szerinti állam rendelkezései vonatkoznak.
Munkavállalói részvétel
Valamennyi SCE-ben megállapítják a munkavállalói részvételre (tájékoztatás, konzultáció és részvétel) vonatkozó szabályokat.
Általános szabály szerint különleges tárgyaló testületet alakítanak ki. Ez a testület fogja össze az SCE vagy leányvállalatai megalapításában résztvevő jogalanyok munkavállalóinak képviselőit.
A testület és a résztvevő jogalanyok hatáskörrel rendelkező szervei megállapodásban határozzák meg a munkavállalók leendő SCE-n belüli részvételére vonatkozó szabályokat. Megállapodás hiányában az alapvető szabályok alkalmazandók.
Ugyanakkor a munkavállalók SCE-n belüli részvételére vonatkozó szabályok meghatározására a székhely szerinti állam nemzeti szabályai alkalmazandók azokra az SCE-kre, amelyeket: 
kizárólag természetes személyek vagy egyetlen jogalany és természetes személyek hozzák létre, és 
amelyek együttesen kevesebb mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak, illetve legalább 50 munkavállalót foglalkoztatnak egyetlen tagállamban. 
Háttér
Az SCE statútuma létrehozásának célja a belső piac fejlődésének támogatása az ilyen típusú társaságok európai szintű tevékenységének elősegítésével. Ugyanezzel a célkitűzéssel fogadta el a Tanács a 2137/85/EGK rendeletet az európai gazdasági egyesülésről, valamint a 2157/2001/EK rendeletet az európai részvénytársaság statútumáról, valamint a 2005/56/EK irányelvet a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről.

Kulcsfogalmak
  • Szövetkezet: önként társult személyek autonóm egyesülése, amelynek célja a tagok közös gazdasági, szociális és kulturális elvárásainak és szükségleteinek kielégítése egy olyan közös tulajdonban levő vállalkozás révén, amelyben a hatalmat demokratikusan gyakorolják
HIVATKOZÁSOK
Jogi aktus
Az átültetés határideje a tagállamokban
1435/2003/EK rendelet  2003.8.21.
– HL L 207., 2003.8.18.
2003/72/EK irányelv 2003.8.18.
2006.8.18.  HL L 207., 2003.8.18.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK
A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv felülvizsgálatáról [COM(2010) 481 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság vizsgálatot folytatott az SCE-kben való munkavállalói részvételről szóló irányelv alkalmazásáról. Megállapítja, hogy a tagállamok általánosságban megfelelően ültették át a 2003/72/EK irányelvet, de az átültetés csak 2009-re fejeződött be valamennyi európai uniós tagállamban. A Bizottság a munkavállalói részvételre vonatkozó különböző irányelvek átültetése vonatkozásában megállapít néhány közös problémát, többek között az európai társasági formákkal történő − a munkavállalók jogaiktól való megfosztására irányuló − visszaélés megakadályozása terén. A Bizottság kiemeli, hogy tekintettel az SCE-k, valamint az általuk foglalkoztatott munkavállalók nagyon korlátozott számára, hiányzik az irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalat. Megjegyzi továbbá, hogy az SCE alapítási szabályai túlságosan bonyolultak lehetnek a kisebb szövetkezetek számára.
A 2003/72/EK irányelv felülvizsgálata előtt a Bizottságnak értékelnie kell az SCE statútumáról szóló 1435/2003/EK rendeletet, valamint a munkavállalói részvételt szabályozó további irányelveket, mint például az európai társaságokról szóló 2001/86/EK irányelvet.
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe [COM(2004) 18 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának [2004. február 23.] az európai szövetkezetek népszerűsítéséről Európában) [COM(2004) 18 végleges − a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szövetkezetekben rejlő lehetőségeket nem hasznosítják annyira, amennyire lehetne, és a szövetkezetekről alkotott képen mind tagállami, mind európai szinten javítani kell. E téren olyan intézkedéseket javasol, amelyek elősegíthetnék, hogy Európa-szerte gyakrabban éljenek a szövetkezeti formában rejlő lehetőségekkel. Ezek az intézkedések kihangsúlyozzák a tagállami szövetkezeti szabályozások megnövekedett láthatóságát és megerősített minőségét, valamint a szövetkezeteknek a közösségi politikák megvalósításában való szélesebb körű részvételét. A közlemény főbb irányvonalai a következők:
- a szövetkezeti forma igénybevételének ösztönzése Európa-szerte az ágazat láthatóságának, jellemzőinek és megértésének javításával; 
- az európai szövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozás javításának folytatása; 
- a közösségi célkitűzésekben a szövetkezetek figyelembevételének, valamint a szövetkezetek e célkitűzésekhez való hozzájárulásának fenntartása és javítása.
Megjegyzés:
A következőkben közreadjuk a magyarországi hatályos törvényt is ami az európai szövetkezetek megalakitására vonatkozik:

2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről

A törvény célja, hogy - az európai belső piac kiteljesedése, valamint a letelepedés szabadságának akadálymentes működése érdekében - létrehozza a magyarországi székhelyű európai szövetkezet alapításának és működésének belső jogi kereteit, továbbá megállapítsa a munkavállalói részvétel európai közösségi joggal harmonizált szabályait. Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ - AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE ÉS MEGSZŰNÉSE
I. Fejezet  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatály
1. § (1) A magyarországi székhelyű európai szövetkezet (rövidített néven: SCE) alapítására, szervezetére, működésére és megszűnésére az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i, 1435/2003/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) és az e törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(2)2 E törvény rendelkezéseit magyarországi székhelyű jogi személyre, valamint Magyarországon honos természetes személyre mint az európai szövetkezet alapítójára akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a létrejövő európai szövetkezet székhelye külföldön van.
(3) A magyarországi székhelyű európai szövetkezet alapítása és működése során a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonását e törvény második részében foglalt szabályok szerint kell biztosítani.
(4) E törvény második részének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a részt vevő jogalanyok (52. §), az európai szövetkezet, ezek leányvállalata vagy telephelye belföldön foglalkoztatott munkavállalói képviselőinek (a különleges tárgyaló testület és a képviseleti testület tagjainak, valamint az európai szövetkezet felügyelőbizottságában, illetve igazgatótanácsában lévő munkavállalói küldötteknek) a megválasztására, visszahívására, valamint a részt vevő jogalanyok, az európai szövetkezet, az üzemi tanács, a munkavállalók és a munkavállalói képviselők ezzel kapcsolatos jogaira és kötelességeire, akkor is, ha a létrejövő európai szövetkezet székhelye külföldön van.
(5)3 Ahol e törvény vagy a Rendelet az európai szövetkezet székhely szerinti tagállamának vagy az érintett tagállamnak a szövetkezetekre vonatkozó jogszabályaira utal, belföldi székhelyű európai szövetkezet vagy alapító esetében azon a Polgári Törvénykönyvnek a szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell érteni.
(6)4 Ahol a Rendelet az európai szövetkezet székhely szerinti tagállamának vagy az érintett tagállamnak a részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályaira utal, azon a Polgári Törvénykönyvnek a részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezéseit, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell érteni.
(7) Ha törvény valamely tevékenység folytatására szövetkezeti formát ír elő, illetve amennyiben törvény valamely tevékenység végzését szövetkezeti formában lehetővé teszi, azon az európai szövetkezeti formát is érteni kell.
(8) Más jogszabályokban szabályozott jogviszonyai tekintetében
a) az európai szövetkezet tagja a szövetkezet tagjának,
b) az európai szövetkezet személyesen közreműködő tagja a szövetkezet személyes közreműködésre (munkavégzésre) kötelezett tagjának,
c) az európai szövetkezet vezető tisztségviselője a szövetkezet vezető tisztségviselőjének minősül.
Nyilvántartásba vétel
2. § Az európai szövetkezet alapításának nyilvántartásba vételére, valamint az európai szövetkezetre vonatkozó cégeljárásra a Ctv. irányadó.
A cégbíróság hatásköre
3. §5 A Rendelet 7., 29., 30., 35., 54. és 76. cikkében meghatározott esetekben illetékes hatóságnak az a törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) minősül, amelynek illetékességi területén az európai szövetkezet, a Rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében, egyesülés esetében az alapító székhelye van. A Rendelet 73. cikkében meghatározott esetekben illetékes hatóságnak a cégbíróság minősül azzal, hogy az európai szövetkezet felszámolását az európai szövetkezet székhelye szerint illetékes törvényszék rendeli el.
II. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA
Székhely
4. § Az európai szövetkezet alapszabályában meghatározott székhelye a központi ügyintézés helye.
Az európai szövetkezet egyesüléssel történő alapítása
5. § (1) Ha a szövetkezet egyesülés útján európai szövetkezet alapításában vesz részt, a létrejövő európai szövetkezetben részt venni nem kívánó, kisebbségben maradó tagokkal (a továbbiakban: kisebbségi tagok) el kell számolni.
(2) Az egyesülő szövetkezet igazgatósága - a közgyűlés által meghatározott fordulónapra - elkészíti a szövetkezet vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, amely alapjául szolgál a kisebbségi tagokkal való elszámolás módjáról szóló tervezetnek. A kisebbségi tagokkal való elszámolás a vagyonmérleg-tervezet szerinti saját tőke és a jegyzett tőke, illetve a saját tőke és a mérleg főösszeg arányának figyelembevételével történik.
(3) A vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) előírásai szerint kell elkészíteni. Az egyesülő szövetkezet vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az egyesülésről való döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg. A vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet elkészítésére vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezet elfogadásáról a közgyűlés dönt. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig - a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - nem telhet el hosszabb idő, mint három hónap.
(5) A vagyonmérleg-tervezet adatai és az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés tételesen megállapítja a kisebbségi tagokat megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.
(6) A kisebbségi tagokat megillető vagyonhányadot a létrejövő európai szövetkezet cégbejegyzését követő harminc napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött megállapodás későbbi időpontot jelöl meg.
III. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET SZERVEZETE
Nem egységes irányítási rendszer
6. § (1) A nem egységes irányítási rendszerű európai szövetkezet ügyvezetését igazgatóság látja el, amely az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább három természetes személy tagból áll.
(2)6 Tizenöt főnél kisebb létszámú európai szövetkezetben az alapszabály az igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztséget rendszeresíthet. Az igazgató elnök az igazgatóság hatáskörében jár el.
(3)7 A nem egységes irányítási rendszerű európai szövetkezet vezető tisztségviselői az igazgatóság tagjai, vagy az igazgató elnök.
(4)8 Az igazgatóság tagjait, illetve az igazgató elnököt a közgyűlés választja meg és hívja vissza.
7. § (1) Az európai szövetkezet felügyelőbizottsága az alapszabályban meghatározott számú, de legalább három természetes személy tagból áll.
(2) Ha a felügyelőbizottság a tagját kijelöli arra, hogy az az igazgatóságból kivált valamely igazgató helyett tagként eljárjon, a kijelölt felügyelőbizottsági tag ezt a tisztséget az új igazgatósági tag megválasztásáig, de legfeljebb hatvan napig töltheti be. Az európai szövetkezet alapszabálya ettől eltérő időtartamot is meghatározhat.
Egységes irányítási rendszer
8. § (1) Az egységes irányítási rendszerben működő európai szövetkezet ügyvezetését az igazgatótanács látja el. Az európai szövetkezet vezető tisztségviselői az igazgatótanács tagjai.
(2) Az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében eltérően nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll.
(3) Az igazgatótanács tagjainak többsége független személy. Az európai szövetkezet alapszabálya ennél magasabb arányt is megállapíthat.
(4) Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha az európai szövetkezettel az igazgatótanácsi tagságán kívül - figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is - más jogviszonyban nem áll.
(5) Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
a) az európai szövetkezet munkavállalója vagy volt munkavállalója e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig,
b) az európai szövetkezet vagy igazgatótanácsa számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat,
c) az európai szövetkezet eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásokra jogosult (pl. jegyzési jogot biztosító kötvény, sikerdíj),
d)9 az európai szövetkezet valamely - nem független - igazgatótanácsi tagjának vagy vezető állású munkavállalójának Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa,
e)10 az európai szövetkezet igazgatótanácsának nem független tagjával egy másik jogi személyben olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van,
f) az európai szövetkezet független könyvvizsgálója, a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy üzlettársa e jogviszony megszűnésétől számított három évig.
9. § (1) Ha az európai szövetkezet tevékenységének jellege vagy más ésszerű ok indokolja, a szövetkezet az alapszabályban bizottságokat (jelölési, javadalmazási bizottság stb.) hozhat létre.
(2) Egységes irányítási rendszerű európai szövetkezetben audit bizottság létrehozása kötelező. A bizottságnak legalább három tagja van, akiket az igazgatótanács a független tagjai közül választ.
(3) Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére, díjazására,
c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, valamint az alapszabály felhatalmazása alapján a szövetkezet képviseletében a szerződés aláírása,
d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében,
g) továbbá mindazon kérdések, amelyeket az európai szövetkezet alapszabálya a hatáskörébe utal.
IV. Fejezet SZÉKHELYÁTHELYEZÉS
10. § (1)11 Ha az európai szövetkezet székhelyének egy másik tagállamba történő áthelyezését határozza el, a szövetkezet köteles - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - azon hitelezőknek, akiknek a szövetkezettel szemben fennálló követelései a székhelyáthelyezésről hozott döntés közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig biztosítékot nyújtani, ha a székhelyáthelyezés a követelések kielégítését veszélyezteti.
(2) A hitelező a biztosítékadásra vonatkozó igényét a székhelyáthelyezésről hozott döntés közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentheti be az európai szövetkezet igazgatóságának (igazgatótanácsának).
(3)12 Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha már rendelkezik a székhelyáthelyezéshez kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, vagy az európai szövetkezet székhelyáthelyezés utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel a biztosítékadás indokolatlan.
(4)13 Az igazgatóság (igazgatótanács) a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles határozni a kérelem tárgyában, és - az elutasítás esetén indokolással ellátott - határozatot a hitelezőnek kézbesíteni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül az európai szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróságtól kérheti.
(5) A cégbíróság - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követően elutasítja a kérelmet, vagy az európai szövetkezetet megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi.
11. § (1) Ha a Magyarországon működő európai szövetkezet székhelyét más tagállamba helyezi át, az új székhely bejegyzése napjával - mint mérlegfordulónappal - köteles a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tenni, az új székhely bejegyzése napjától számított 150 napon belül.
(2) Ha az európai szövetkezet székhelyét egy másik tagállamból Magyarországra helyezi át, a székhelyáthelyezés cégbírósági bejegyzése napjával köteles eszközeiről és az eszközök forrásairól a számviteli törvény előírásainak megfelelő nyitóleltárt és nyitómérleget készíteni.
(3) Az európai szövetkezet könyvviteli nyilvántartásait a (2) bekezdés szerinti nyitóleltárban szereplő eszközök és források tételes adatai (eredeti bekerülési érték, elszámolt értékcsökkenés, értékvesztés, értékelési különbözet) figyelembevételével kell megnyitni.
(4) Ha a beszámoló és a könyvvezetés pénzneme az európai szövetkezet székhelyének Magyarországra történő áthelyezésekor megváltozik, a (2) bekezdés szerinti nyitóleltárt és nyitómérleget a székhely áthelyezése előtt alkalmazott pénznemben kell elkészíteni, majd ezt kell - ugyanezen időponttal - a beszámoló és a könyvvezetés választott pénznemére a számviteli törvény előírásai szerint átszámítani.
V. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE
12. § (1) Az európai szövetkezet végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésére a Ctv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az európai szövetkezet fizetésképtelensége esetén a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
MÁSODIK RÉSZ A MUNKAVÁLLALÓK BEVONÁSA AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET DÖNTÉSHOZATALI RENDJÉBE
VI. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
13. § Az európai szövetkezetben biztosítani kell a munkavállalók döntéshozatalba történő bevonását.
14. § A legalább két részt vevő jogalany által vagy átalakulással létrehozandó európai szövetkezet munkavállalóinak a döntéshozatali rendbe történő bevonására a 16-52. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. § (1) A kizárólag természetes személyek vagy egyetlen részt vevő jogalany és természetes személyek által létrehozandó európai szövetkezet esetében a munkavállalók bevonására a 16-52. § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az alapítók - legalább két tagállamban - összesen legalább ötven munkavállalót foglalkoztatnak.
(2)14 Ha a munkavállalók létszáma - függetlenül attól, hogy őket egy vagy több tagállamban foglalkoztatják - nem éri el az ötvenet vagy az ötvenet meghaladja, de foglalkoztatásukra egyetlen tagállamban kerül sor, a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonására az európai szövetkezet, illetve magyarországi telephelye és leányvállalata esetében a Polgári Törvénykönyv szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdés hatálya alá tartozó európai szövetkezet bejegyzése után az európai szövetkezetben, annak telephelyein és leányvállalataiban foglalkoztatott összes munkavállaló - legalább két tagállamban foglalkoztatott - legalább egyharmada ezt kéri vagy a legalább két tagállamban foglalkoztatott összes munkavállaló száma eléri az ötven főt, a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonására a 16-52. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha egy másik tagállamban az (1) bekezdés szerint alapított európai szövetkezetben a munkavállalók részvételi joggal rendelkeztek, az európai szövetkezet székhelyének Magyarországra történő áthelyezése esetén legalább a korábbival egyező szintű részvételi jogokat kell biztosítani.
16. § (1) A munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonásának szabályait
a) a 19-31. §-ban meghatározott eljárás alapján, vagy
b) e törvényben meghatározott esetekben, a VIII. fejezet rendelkezései szerint kell megállapítani.
(2)15 Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben az európai szövetkezet, annak leányvállalata vagy telephelye belföldön foglalkoztatott munkavállalóinak tájékoztatási és konzultációs jogaira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az e rész szerinti tárgyalások és eljárások során a különleges tárgyaló testület, a képviseleti testület, a munkavállalói képviselők, az európai szövetkezet igazgatósága, igazgatótanácsa (vagy az általuk felhatalmazott más szerv), továbbá a felügyelőbizottság és a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
17. § (1) A VIII. fejezet rendelkezéseit az európai szövetkezet bejegyzésének napjától - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - akkor kell alkalmazni, ha
a) a különleges tárgyaló testület és a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei így állapodnak meg, vagy
b) a 26. §-ban meghatározott időtartamon belül megállapodás nem jön létre, továbbá a különleges tárgyaló testület nem hozza meg a 30. § (1) bekezdése szerinti határozatot, és minden részt vevő jogalany ügyvezető szerve úgy határoz, hogy e szabályok alkalmazása mellett, folytatja az európai szövetkezet bejegyzésére irányuló eljárást.
(2) A munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat (49-51. §) akkor kell alkalmazni, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, és
a) az európai szövetkezet átalakulással jön létre, és az átalakuló szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában érvényesültek munkavállalói részvételi jogok;
b) az európai szövetkezet egyesüléssel jön létre, és a részt vevő szövetkezetekben vagy valamelyik részt vevő szövetkezetben a munkavállalók részvételi joggal rendelkeztek, úgy, hogy ez a részt vevő szövetkezetek valamennyi munkavállalójának huszonöt százalékát érintette;
c) az a) és b) ponton kívül más módon létrehozott európai szövetkezet esetében a részt vevő jogalanyokban vagy valamelyik részt vevő jogalanyban a munkavállalók részvételi joggal rendelkeztek, úgy, hogy ez a részt vevő jogalanyok valamennyi munkavállalójának ötven százalékát érintette.
(3) A munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell akkor is, ha a részt vevő jogalanyokban vagy valamely részt vevő jogalanyban a munkavállalói részvétel joga biztosított, és bár az érintett munkavállalók aránya nem éri el a (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott arányt, a különleges tárgyaló testület mégis a 49-51. § szerinti szabályok alkalmazásáról dönt.
(4) Ha a részt vevő jogalanyokban egymástól eltérő munkavállalói részvételi jogokat biztosítottak, a különleges tárgyaló testület dönt arról, hogy az európai szövetkezetben - a részt vevő jogalanyokban létező jogok közül - melyik érvényesüljön. Ha a különleges tárgyaló testület a döntést nem hozza meg, az európai szövetkezetben érvényesülő munkavállalói részvételi jogokra a részt vevő jogalanyokban létező részvételi jogok közül a munkavállalókra kedvezőbb szabályok az irányadók.
(5) A különleges tárgyaló testület minden, e § alapján hozott döntéséről köteles a részt vevő jogalanyok ügyvezető szerveit tájékoztatni.
18. § Ha a közösségi szinten működő vállalkozás, vagy egy közösségi szinten működő vállalkozáscsoporthoz tartozó ellenőrző vállalkozás [52. § (4)-(8) bekezdés] a Rendelet és e törvény rendelkezései szerint jött létre, rá az európai szövetkezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a különleges tárgyaló testület úgy dönt, hogy a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonására irányuló megállapodás megkötése érdekében a tárgyalásokat nem kezdi meg, vagy a már megkezdett tárgyalásokat berekeszti (30. §). Ez utóbbi esetben az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VII. Fejezet A KÜLÖNLEGES TÁRGYALÓ TESTÜLET
A különleges tárgyaló testület megalakítása
19. § (1) Az európai szövetkezet alapítását megelőzően, a részt vevő jogalanyok, érintett leányvállalatok és telephelyek munkavállalóinak képviseletére egy különleges tárgyaló testületet kell létrehozni, abból a célból, hogy a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról szóló megállapodás megkötése érdekében a részt vevő jogalanyok ügyvezető szerveivel tárgyalást folytasson.
(2) A részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei az európai szövetkezet alapítására vonatkozó döntés meghozatalát, valamint az egyesülési tervezet, az átalakulási tervezet közzétételét követő lehető legrövidebb időn belül kötelesek megtenni a különleges tárgyaló testület megalakításához szükséges lépéseket. Ennek keretében a munkavállalói képviselőket tájékoztatni kell a részt vevő jogalanyok, érintett leányvállalatok és telephelyek nevéről és székhelyéről, az ott foglalkoztatott munkavállalók számáról, valamint arról, hogy a tervezett alapítás milyen hatással lehet a munkavállalók tájékoztatási, konzultációs és részvételi jogaira.
20. § (1) A különleges tárgyaló testület legalább tíz tagból áll. A testületben a tagállamot, ahol a részt vevő jogalanyok, érintett leányvállalatok vagy telephelyek munkavállalót foglalkoztatnak, a tagállamokban foglalkoztatott összes munkavállalók számának minden megkezdett tíz százaléka után egy hely illeti meg.
(2) Ha az európai szövetkezet egyesüléssel jön létre, a különleges tárgyaló testületben minden olyan bejegyzett és az adott tagállamban munkavállalókat foglalkoztató részt vevő szövetkezet munkavállalóinak képviseletét is biztosítani kell, amely az európai szövetkezet bejegyzésekor jogutódlással megszűnik. Ennek érdekében, a különleges tárgyaló testületbe további tagokat kell jelölni. E tagok száma azonban nem haladhatja meg az (1) bekezdés alapján megállapított tagok számának egyötödét, és nem vezethet kettős képviselethez az érintett munkavállalók tekintetében.
(3) Ha az egyesülésben részt vevő szövetkezetek száma magasabb, mint ahány további tag - a (2) bekezdés alapján - a különleges tárgyaló testületbe jelölhető, a rendelkezésre álló helyek a különböző tagállamokban lévő részt vevő szövetkezetek között oszlanak meg, az általuk foglalkoztatott munkavállalók száma szerinti csökkenő sorrendben.
21. § (1) A részt vevő jogalany, érintett leányvállalat vagy telephely belföldön foglalkoztatott munkavállalói képviseletében a különleges tárgyaló testület tagját (tagjait)
a) az üzemi tanács,
b) ha központi üzemi tanács működik, a központi üzemi tanács,
c) ha több központi üzemi tanács működik, a központi üzemi tanácsok közösen jelölik.
(2) A különleges tárgyaló testület tagjainak kijelölésével egyidejűleg gondoskodni kell póttag jelöléséről is.
(3) A jelölés során biztosítani kell azt, hogy minden egyes részt vevő jogalany munkavállalói képviselethez jussanak a különleges tárgyaló testületben, amennyiben ez a tagok számának növelése nélkül lehetséges.
(4) A különleges tárgyaló testület tagjainak kijelölése során a nők és a férfiak arányát a részt vevő jogalany, érintett leányvállalat vagy telephely által belföldön foglalkoztatott nők és férfiak arányának figyelembevételével kell megállapítani.
22. § (1) Ha a 21. § (1) bekezdése szerinti valamely részt vevő jogalanynál, érintett leányvállalatnál vagy telephelyen nincs üzemi tanács, e jogalany, leányvállalat vagy telephely munkavállalóinak képviselőjét az üzemi tanács, a központi üzemi tanács, illetve a központi üzemi tanácsok jelölő gyűlésére meg kell hívni. A munkavállalók képviselője a jelölő gyűlésen az üzemi tanács, illetve a központi üzemi tanács tagjának minősül.
(2) A részt vevő jogalany, leányvállalat vagy telephely ügyvezető szerve köteles tájékoztatni a munkavállalókat a különleges tárgyaló testület megalakításának szándékáról, továbbá arról, hogy a munkavállalók képviselőjét az (1) bekezdés szerinti jelölő gyűlésre meg kell hívni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalói képviselőt a részt vevő jogalanynál, leányvállalatnál vagy telephelyen foglalkoztatott, a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók választják meg.
(4) A munkavállalói képviselő megválasztásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási bizottság feladata. A választási bizottság három tagból áll, akiket a munkavállalók közvetlenül választanak. A választási bizottság meghatározza a választás eljárási rendjét, időpontját, gondoskodik a választás lebonyolításáról és megállapítja a szavazatszámlálás szabályait.
(5)16 Munkavállalói képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki a munkáltatóval legalább hat hónapja munkaviszonyban áll. A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a választási bizottság kérésére öt napon belül rendelkezésre bocsátott adatai alapján a választási bizottság állapítja meg és teszi közzé. A választás érvényességére az Mt. 247. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Érvénytelen választás esetén a választást harminc napon belül meg kell ismételni. A megismételt választást akkor kell érvényesnek tekinteni, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada jelen van.
(6) A munkavállalók képviselőjének azt a munkavállalót kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet megszerezte.
23. § (1) A részt vevő jogalany ügyvezető szerve köteles a többi részt vevő jogalany ügyvezető szervét haladéktalanul tájékoztatni a jogalanynál, leányvállalatánál vagy telephelyén kijelölt tag nevéről és elérhetőségéről, valamint arról, hogy a tag melyik leányvállalat vagy telephely munkavállalója.
(2) A részt vevő jogalanyok ügyvezető szerve az (1) bekezdés alapján kapott tájékoztatást köteles a jogalanynál, leányvállalatánál vagy telephelyén működő üzemi tanácsnak (központi üzemi tanácsnak) haladéktalanul továbbítani.
24. § (1) A különleges tárgyaló testület tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) lemond,
b) valamely részt vevő jogalanynál, érintett leányvállalatnál vagy telephelyen munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá,
c) munkaviszonya megszűnik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a tag helyére az azonos tagállamban választott póttag lép.
(3) A különleges tárgyaló testület az európai szövetkezet bejegyzésének napján megszűnik.
A különleges tárgyaló testület eljárása
25. § (1) A különleges tárgyaló testület és a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei - ha e törvény eltérően nem rendelkezik vagy a különleges tárgyaló testület másként nem határoz - megállapodásban rögzítik a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonására vonatkozó szabályokat. A megállapodást írásba kell foglalni.
(2) A megállapodás megkötése érdekében az ügyvezető szervek a különleges tárgyaló testület részére - az európai szövetkezet bejegyzéséig - folyamatos tájékoztatást nyújtanak az európai szövetkezet alapításának tervéről, és a tájékoztatás alapjául szolgáló iratokat a különleges tárgyaló testület rendelkezésére bocsátják.
26. § (1) A megállapodás megkötése érdekében a tárgyalásokat a különleges tárgyaló testület megalakulása után haladéktalanul meg kell kezdeni, és hat hónap alatt be kell fejezni.
(2) A felek közös megegyezéssel úgy határozhatnak, hogy a tárgyalások időtartamát meghosszabbítják. A tárgyalások tartama ebben az esetben sem haladhatja meg a különleges tárgyaló testület megalakításától számított egy évet.
27. § (1) A különleges tárgyaló testület a tárgyalások során - munkája segítésére - szakértőt vehet igénybe, ideértve a megfelelő közösségi szintű szakszervezetek képviselőit is. A szakértő a testület kérésére - szavazati jog nélkül - jelen lehet a tárgyalásokon.
(2) A különleges tárgyaló testület jogosult tájékoztatni az eljárásban nem érintett szakszervezeteket és más külső szervezeteket is a tárgyalások megkezdéséről.
28. §17 A különleges tárgyaló testület működésével és a tárgyalásokkal kapcsolatban felmerülő indokolt és szükséges költségeket (helyiség, szakértői és tolmácsdíj, utazási és szállásköltség stb.) - az általuk foglalkoztatott munkavállalók arányában - a részt vevő jogalanyok viselik.
A különleges tárgyaló testület határozatai
29. § (1) A különleges tárgyaló testület akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.
(2) A döntéshozatal során minden tagnak egy szavazata van. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a különleges tárgyaló testület határozatait - a teljes taglétszámához képest számított - egyszerű szótöbbséggel hozza meg, feltéve, hogy e szótöbbség egyidejűleg valamennyi munkavállaló többségét is képviseli.
(3) Ha a munkavállalókat részvételi jogok illetik meg
a) az európai szövetkezet egyesüléssel történő alapítása esetén azon részt vevő szövetkezetekben, amelyek az összes munkavállaló legalább huszonöt százalékát foglalkoztatják,
b) az európai szövetkezet nem egyesüléssel történő alapítása esetén pedig azon részt vevő jogalanyokban, amelyek az összes munkavállaló legalább ötven százalékát foglalkoztatják,
a részvételi jogok csökkentéséhez a különleges tárgyaló testület - a teljes taglétszámához képest számított - kétharmados szótöbbséggel meghozott határozata szükséges. E határozat csak akkor hozható meg, ha az igenlő szavazatot leadó tagok az összes munkavállalónak legalább - két különböző tagállamban foglalkoztatott - kétharmadát képviselik.
30. § (1)18 A különleges tárgyaló testület - a teljes taglétszámához képest számított - kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával, feltéve, hogy e tagok a részt vevő jogalanyok valamennyi munkavállalójának legalább - két különböző tagállamban foglalkoztatott - kétharmadát képviselik, úgy dönthet, hogy nem kezdi meg a tárgyalásokat vagy a már megkezdett tárgyalásokat berekeszti. Ebben az esetben az európai szövetkezet belföldön foglalkoztatott munkavállalóinak tájékoztatására és a velük való konzultációra az Mt.-nek rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A különleges tárgyaló testület az (1) bekezdés szerinti határozatot nem hozhatja meg, ha az európai szövetkezet átalakulással jön létre, és az átalakuló szövetkezetben a munkavállalóknak részvételi joga van.
(3) A felek közös megegyezéssel bármikor újra megnyithatják a tárgyalásokat.
(4)19 Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalától számított két év elteltével, az európai szövetkezet, annak leányvállalatai és telephelyei munkavállalóinak tíz százaléka vagy képviselőik írásban kérhetik az európai szövetkezet igazgatóságától (igazgatótanácsától) a különleges tárgyaló testület összehívását. A kérelem alapján a testületet össze kell hívni. Ha a testület kezdeményezi a tárgyalásokat, de a felek között megállapodás nem jön létre, a belföldön foglalkoztatott munkavállalók jogaira az Mt.-nek a munkavállalók tájékoztatására és a velük való konzultációra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A munkavállalók bevonására vonatkozó megállapodás tartalma
31. § (1) A 19. § (1) bekezdése szerinti megállapodásnak legalább a következő kérdésekre kell kiterjednie:
a) a megállapodás hatálya;
b) az európai szövetkezetben működő képviseleti testület összetétele, tagjainak száma, és a helyek elosztása;
c) a képviseleti testület feladatai, valamint a tájékoztatással és konzultációval kapcsolatos eljárása;
d) a képviseleti testület üléseinek gyakorisága;
e) a képviseleti testület számára elkülönített pénzügyi és dologi eszközök;
f) ha az egyeztetések során a felek úgy döntenek, hogy a képviseleti testület helyett egy vagy több tájékoztatási és konzultációs eljárást hoznak létre, ezen eljárások szabályai;
g) ha az egyeztetések során a felek úgy döntenek, hogy az európai szövetkezetben a munkavállalók számára részvételi jogokat biztosítanak, akkor e szabályok lényege, ideértve az európai szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában részt vevő azon tagok számát, akiket a munkavállalók jogosultak választani, kinevezni, javasolni vagy ellenezni, e tagok munkavállalók általi megválasztására, kinevezésére, ajánlására vagy ellenzésére vonatkozó eljárási szabályokat, valamint e tagok jogait;
h) a megállapodás hatálybalépésének időpontja és a megállapodás időtartama, továbbá azon esetek nevesítése, amelyek a megállapodás újratárgyalására alapul szolgálnak - ideértve azt az esetet is, amikor az európai szövetkezet létrehozása után az európai szövetkezetben, annak leányvállalatainál és telephelyein szerkezeti változások következnek be -, továbbá az újbóli egyeztetésre vonatkozó eljárás.
(2) A megállapodás tartalmára - a felek eltérő rendelkezése hiányában - nem kell alkalmazni a 36-51. §-ban meghatározott szabályokat.
(3) Ha az európai szövetkezet átalakulással jön létre, a megállapodásban a munkavállalók bevonásának legalább az átalakuló szövetkezetben meglévővel azonos szintjét kell biztosítani.
32. § (1) Ha az európai szövetkezet székhelye szerinti tagállamának joga lehetővé teszi és az európai szövetkezet alapszabálya előírja, hogy a munkavállalók, illetve azok képviselői jogosultak a közgyűlésen, a részközgyűlésen vagy az ágazati közgyűlésen részt venni és szavazni, akkor ezen jogok - a (2) bekezdés szerinti esetekben - az európai szövetkezet belföldön foglalkoztatott munkavállalóit is megilletik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogok akkor illetik meg az európai szövetkezet belföldön foglalkoztatott munkavállalóit, ha
a) a különleges tárgyaló testület és a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei a 19. § (1) bekezdés szerinti megállapodásban így határoztak, vagy
b) olyan szövetkezet alakul át európai szövetkezetté, amelyben a munkavállalók az (1) bekezdés szerinti jogokkal rendelkeztek, vagy
c) a nem átalakulással létrehozott európai szövetkezet alapításában olyan szövetkezet vett részt, amelyben a munkavállalók az (1) bekezdés szerinti jogokkal rendelkeztek, feltéve, hogy a munkavállalók részvétele az európai szövetkezet alapításában részt vevő szövetkezetek közül e szövetkezetben biztosított a legmagasabb arányban, és
ca) a 19. § (1) bekezdése szerinti megállapodást a 26. §-ban meghatározott határidőn belül nem kötötték meg, továbbá
cb) a különleges tárgyaló testület nem hozza meg a 30. § (1) bekezdése szerinti határozatot és minden részt vevő jogalany ügyvezető szerve úgy határoz, hogy a VIII. fejezet rendelkezéseinek alkalmazása mellett folytatja az európai szövetkezet bejegyzésére irányuló eljárást, és a 17. § (2) bekezdésének b) és c)pontja, vagy (3) bekezdése alapján a munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat (49-51. §) kell alkalmazni.
Titoktartás
33. § (1) Az európai szövetkezet igazgatóságát (igazgatótanácsát), illetve az európai szövetkezet alapításában részt vevő jogalany ügyvezető szervét az e törvényben foglalt tájékoztatási kötelezettség csak abban az esetben terheli, ha tájékoztatás nyújtása nem veszélyezteti az európai szövetkezet vagy a részt vevő jogalany, illetve azok leányvállalatának vagy telephelyének üzleti titkaihoz fűződő jogos érdekeit.
(2) Ha az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) vagy a részt vevő jogalany ügyvezető szerve nem adta meg a tájékoztatást, a különleges tárgyaló testület, a képviseleti testület vagy a munkavállalói képviselők kérelmére a cégbíróság kötelezheti az európai szövetkezetet, illetve a részt vevő jogalanyt a felvilágosítás megadására.
(3) A különleges tárgyaló testület, továbbá a képviseleti testület tagja és póttagja azokat a tényeket, adatokat, amelyeket részére a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei vagy az európai szövetkezet igazgatósága, igazgatótanácsa (vagy az általuk felhatalmazott szerv) - testületi tagságára tekintettel - kifejezetten üzleti titokként adott át, harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat semmilyen más módon nem használhatja fel az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységében. Ez a kötelezettség a különleges tárgyaló testület, és a képviseleti testület tagját és póttagját megbízatása megszűnése után is terheli.
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség terheli a munkavállalói képviselőket is a tájékoztatási és konzultációs eljárások során megismert tények, adatok tekintetében, továbbá a munkavállalói küldötteket, a tolmácsot és a szakértőt is.
Munkajogi védelem
34. § (1)20 A különleges tárgyaló testület és a képviseleti testület belföldön foglalkoztatott tagjának és póttagjának, a tájékoztatási és konzultációs eljárásban részt vevő munkavállalói képviselőnek, továbbá az európai szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában lévő munkavállalói küldötteknek a munkajogi védelmére az Mt. üzemi tanács tagjára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2)21 Az (1) bekezdésben meghatározott személy a feladatai ellátásához szükséges időtartamra mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól, és erre az időre távolléti díja illeti meg. A képviseleti testület tagját ez a jog a továbbképzéséhez szükséges időtartamra is megilleti. A munkaidő-kedvezmény időtartamára - ha a 31. § szerinti megállapodás eltérően nem rendelkezik - az Mt. 260. § (1) bekezdése megfelelően irányadó.
Jogorvoslat
35. § (1)22 Az e részben meghatározott jogok vagy kötelezettségek megsértése esetén a különleges tárgyaló testület, a képviseleti testület, a tájékoztatási és konzultációs eljárásban részt vevő munkavállalói képviselők - az Mt. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa), továbbá a részt vevő jogalanyok ügyvezető szervei ellen munkaügyi jogvitát kezdeményezhetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog az európai szövetkezet igazgatóságát (igazgatótanácsát), továbbá a részt vevő jogalanyok ügyvezető szerveit is megilleti a különleges tárgyaló testülettel, a képviseleti testülettel, illetve a munkavállalói képviselőkkel szemben.
VIII. Fejezet VÁLASZTHATÓ SZABÁLYOK
A képviseleti testület összetétele, megalakítása és megszűnése
36. § (1) A képviseleti testület az európai szövetkezet, annak leányvállalatai, illetve telephelyei munkavállalóinak képviselőiből áll.
(2) A képviseleti testület megalakítására a 20. § (1) bekezdése, a 21. § (1)-(2) és (4) bekezdése, továbbá a 22. § rendelkezései megfelelően irányadók.
37. § A képviseleti testület megalakítását követően haladéktalanul tájékoztatni kell az európai szövetkezet igazgatóságát (igazgatótanácsát) a képviseleti testület tagjainak nevéről és elérhetőségéről, valamint arról, hogy a tag melyik részt vevő jogalany, leányvállalat vagy telephely munkavállalója. Az igazgatóság (igazgatótanács) ezekről az adatokról haladéktalanul tájékoztatja az európai szövetkezet valamennyi leányvállalatának, telephelyének ügyvezető szervét, valamint a munkavállalók képviseleti szerveit.
38. § (1) A képviseleti testület megbízatása három évre szól.
(2) A képviseleti testület megszűnik, ha
a) az európai szövetkezet jogutód nélkül megszűnik,
b) megbízatási ideje lejárt,
c) visszahívják,
d) tagjainak száma bármely okból több mint egyharmaddal csökkent.
(3) A képviseleti testület visszahívásáról szavazást kell tartani, ha azt a választásra jogosult munkavállalók legalább harminc százaléka - írásban - indítványozza. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető.
(4) A képviseleti testület visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(5) A képviseleti testületet olyan időben kell megválasztani, hogy a korábbi képviseleti testület megbízatásának lejártát követően működését azonnal megkezdhesse. Ha a képviseleti testület a (2) bekezdés c)-d) pontban meghatározott okból szűnt meg, három hónapon belül új képviseleti testületet kell választani.
39. § (1) A képviseleti testület tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) lemond;
b) megbízatásának ideje lejárt;
c) visszahívják;
d) az európai szövetkezetnél, valamely leányvállalatánál vagy telephelyén munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá;
e) munkaviszonya megszűnik;
f) az a leányvállalat vagy telephely, amelyhez a képviselő tartozik, megszűnik.
(2) A képviseleti testület tagjának visszahívására a tagot jelölő üzemi tanács (központi üzemi tanács) jogosult. A tag visszahívásához a leadott érvényes szavazatok több mint fele szükséges. A visszahívásról szavazást kell tartani, ha ezt a tagot jelölő üzemi tanács tagjainak legalább harminc százaléka javasolja. Visszahívásra irányuló indítvány hat hónapon belül ismételten nem tehető.
(3) Ha a képviseleti testület belföldön lévő leányvállalatánál vagy telephelyén választott tagjának megbízatása a képviseleti testület megbízatásának lejárta előtt megszűnik, helyére a belföldön választott póttag lép.
A képviseleti testület működése
40. § (1) A képviseleti testület tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
(2) Ha a képviseleti testület legalább tizenöt tagból áll, háromtagú ügyvezető bizottságot választ. A bizottságnak tagja a képviseleti testület elnöke. Az elnököt és a két tagot különböző tagállamokból kell választani.
(3) A képviseleti testület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A testület elfogadja saját ügyrendjét. Ha az ügyrend eltérően nem rendelkezik, a képviseleti testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
41. § (1) A képviseleti testület - munkájának segítésére - szakértőt vehet igénybe.
(2)23 A képviseleti testület működésével kapcsolatban felmerülő indokolt és szükséges költségeket (tárgyalások szervezése, szakértői és tolmácsdíj, utazási és szállásköltség stb.) az európai szövetkezet viseli. Ugyanígy köteles biztosítani a testület tagjainak a feladatuk megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi és dologi eszközöket.
42. § (1) A képviseleti testület megalakítását követően, a testület kérésére az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) - legfeljebb - évente megvizsgálja, hogy az egyes tagállamokban foglalkoztatott munkavállalói létszám a 36. §-ban foglaltakhoz képest változott-e oly mértékben, amely a képviseleti testület létszámának, illetve összetételének a változását indokolja. A vizsgálat eredményéről a képviseleti testületet az igazgatóság (igazgatótanács) tájékoztatja.
(2) Ha a képviseleti testület létszámának, illetve összetételének megváltoztatása indokolt, a testület kezdeményezi, hogy az érintett tagállamokban megfelelő létszámú tagot válasszanak. Az új választással megszűnik az adott tagállamban foglalkoztatott munkavállalók képviseletét ellátó tag megbízatása.
43. § (1) Megalakításától számított legkésőbb négy év elteltével a képviseleti testület köteles vizsgálatot lefolytatni, és határozatot hozni arról, hogy a 31. § szerinti megállapodás megkötése érdekében tárgyalást kezdeményez-e az európai szövetkezet igazgatóságával (igazgatótanácsával) vagy a továbbiakban is a 36-51. § szerinti szabályokat alkalmazza.
(2) Ha a képviseleti testület tárgyalások kezdeményezéséről határoz, a 26-31. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Ha a törvényben megállapított határidő alatt a megállapodás nem jön létre, a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonására továbbra is a 36-51. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
A munkavállalók tájékoztatása és a konzultáció szabályai
44. § A képviseleti testület hatásköre csak olyan kérdésekre terjed ki, amelyek az európai szövetkezetet, annak egy másik tagállamban lévő leányvállalatát vagy telephelyét érintik, továbbá amelyek meghaladják az egyes tagállamokban működő döntéshozó szervek hatáskörét.
45. § (1) Az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) a képviseleti testület megalakulását, és a 37. § szerinti tájékoztatást követően haladéktalanul első tárgyalásra hívja meg a képviseleti testület tagjait. A képviseleti testület jogosult évente egy alkalommal az igazgatósággal (igazgatótanáccsal) ülést tartani annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon és konzultáljon az igazgatóság (igazgatótanács) által összeállított jelentés alapján az európai szövetkezet gazdasági helyzetéről és annak várható alakulásáról. Az ülés időpontjában és helyszínében az igazgatóság (igazgatótanács) és a képviseleti testület előzetesen megállapodik, és arról az igazgatóság (igazgatótanács) tájékoztatja a leányvállalatok, telephelyek ügyvezető szerveit.
(2) Az igazgatóság (igazgatótanács) és a képviseleti testület megállapodása alapján egy éven belül több ülés is tartható.
(3) Az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) az ülést megelőző legalább 15 nappal a képviseleti testület rendelkezésére bocsátja az igazgatóság (igazgatótanács), illetve a felügyelőbizottság üléseinek napirendjét, valamint a közgyűlés elé terjesztett valamennyi dokumentum másolatát.
46. § (1) Az európai szövetkezet gazdasági helyzetéről és annak várható alakulásáról történő tájékoztatás és konzultáció keretében, a 45. § szerinti jelentés kiterjed különösen
a) az európai szövetkezet szerkezetére, valamint gazdasági és pénzügyi helyzetére;
b) az üzleti tevékenység, a termelés (szolgáltatás), valamint az értékesítés várható fejlődésére;
c) a foglalkoztatási helyzetre és annak várható alakulására;
d) a befektetésekre és befektetési programokra;
e) a szervezetet érintő lényeges változásokra;
f) az egyesülésre;
g) az új munkamódszerek és termelési eljárások bevezetésére;
h) a vállalkozások, telephelyek vagy a működés szempontjából lényeges üzem-, illetve üzletrészek, továbbá a termelés áthelyezésére;
i) a vállalkozások, telephelyek vagy a működés szempontjából lényeges üzem-, illetve üzletrészek tevékenységének csökkentésére vagy megszüntetésére;
j) a csoportos létszámcsökkentésre;
k) az európai szövetkezet társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos döntésekre.
(2) Ha az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) az (1) bekezdés h)-j) pontjaiban meghatározott, a munkavállalók érdekeit jelentős mértékben érintő intézkedés végrehajtását tervezi, köteles a döntést megelőzően legalább 15 nappal a képviseleti testületet tájékoztatni.
(3) Tekintet nélkül arra, hogy az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tett-e, a képviseleti testület, illetve - sürgős esetben - az ügyvezető bizottság jogosult az igazgatósággal (igazgatótanáccsal), illetve az európai szövetkezet megfelelő szintű vezetésével tárgyalást kezdeményezni annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon és konzultáljon a munkavállalók lényeges érdekeit érintő rendkívüli körülményekről. Ha a tárgyaláson a képviseleti testület nevében az ügyvezető bizottság vesz részt, az ülésre meg kell hívni a képviseleti testület azon tagjait, akiket az intézkedéssel közvetlenül érintett munkavállalók választottak meg.
(4) Ha az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) olyan döntést hoz, amely nincs összhangban a képviseleti testület - legkésőbb - a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson kifejtett véleményével, a testület - a megállapodás elérése érdekében - 8 napon belül írásban kezdeményezheti újabb tárgyalás tartását. Az újabb tárgyalást a kezdeményezéstől számított 15 napon belül kell megtartani. Az újabb tárgyalás megtartásáig a döntés nem hajtható végre. Ha a képviseleti testület határidőn belül nem kéri az újabb tárgyalás megtartását, vagy a tárgyaláson nem jelenik meg, illetve, ha a felek az újabb tárgyalás eredményeként sem jutnak megállapodásra, az igazgatóság (igazgatótanács) a működésére egyébként irányadó szabályok szerint jár el. Ha a tárgyaláson megállapodás jön létre, azt írásba kell foglalni.
(5)24 Ha az európai szövetkezet igazgatósága (igazgatótanácsa) a 45-46. §-ban meghatározott eljárás rendjét megsérti, a képviseleti testület az európai szövetkezet székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. Mind az első fokon, mind a másodfokon eljáró bíróság a kérelemről nemperes eljárásban, tizenöt napon belül határoz. Ha a bíróság megállapítja az eljárás rendjének megsértését, elrendeli az eljárási cselekmény végrehajtását vagy megismétlését.
47. § (1) A képviseleti testület, illetve az ügyvezető bizottság tagjai a 45-46. § szerinti tárgyalás előtt jogosultak az igazgatóság (igazgatótanács) képviselőjének távollétében tanácskozni.
(2) Ha a tanácskozást az ügyvezető bizottság tartja, a tanácskozásra meg kell hívni a képviseleti testület azon tagjait, akiket az intézkedéssel közvetlenül érintett munkavállalók választottak meg.
48. § A képviseleti testületnek, illetve az ügyvezető bizottságnak a 45-46. § szerinti tárgyaláson részt vevő tagjai - az üzleti titok körén kívül - kötelesek tájékoztatni az európai szövetkezet, annak leányvállalatai, illetve telephelyei munkavállalói képviselőit a tájékoztatás, illetve a konzultáció tartalmáról és eredményéről.
A munkavállalói részvétel szabályai
49. § (1) Az európai szövetkezetnek, leányvállalatainak, illetve telephelyeinek munkavállalói az európai szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában ugyanolyan arányban jogosultak küldöttről dönteni, amilyen arány a részt vevő jogalanyok közül abban volt, amely a munkavállalói részvétel legmagasabb szintjét biztosította.
(2) Ha az európai szövetkezet átalakulással jön létre, és a részt vevő szövetkezetre irányadó tagállami jog munkavállalói részvételt ír elő az igazgatótanácsban vagy a felügyelőbizottságban, a munkavállalói részvételt - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az európai szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában ezzel azonos arányban és módon kell biztosítani.
(3) Ha egyik részt vevő jogalanyban sem érvényesültek munkavállalói részvételi jogok, az európai szövetkezet nem köteles azt biztosítani.
(4) A munkavállalói küldötteket - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviseleti testület választja, jelöli ki, ajánlja az európai szövetkezet, annak leányvállalata vagy telephelye munkavállalói közül. A képviseleti testület jogosult a munkavállalói küldöttek visszahívására, valamint arra, hogy a más által javasolt személyek megválasztását ellenezze. A képviseleti testület dönt a munkavállalói küldöttek számára rendelkezésre álló helyek elosztásáról oly módon, hogy valamennyi tagállam munkavállalói képviselethez jussanak, vagy a munkavállalók a tagállamok szerinti megoszlásuk arányában legyenek képviselve.
(5) A képviseleti testület úgy is határozhat, hogy a munkavállalói küldötteket - a munkavállalók tagállamok szerinti megoszlásának arányában - a munkavállalók választják, jelölik ki vagy ajánlják. Ebben az esetben a munkavállalók jogosultak a munkavállalói küldöttek visszahívására, valamint arra, hogy a más által javasolt személyek megválasztását ellenezzék. A képviseleti testületnek meg kell határoznia a munkavállalói küldöttek választására, jelölésére, ajánlására, ellenzésére, továbbá visszahívására vonatkozó eljárás szabályait.
(6) A képviseleti testület tagja nem választható, jelölhető, ajánlható munkavállalói küldöttnek.
50. § A munkavállalói küldötteket az igazgatótanácsban, illetve a felügyelőbizottságban a többi taggal azonos jogok illetik meg (ideértve a szavazati jogot is) és azonos kötelezettségek terhelik.
51. § (1) Ha a munkavállalói küldötteket megillető helyek elosztása következtében valamely tagállam munkavállalói nem jutnak képviselethez, a képviseleti testület e tagállamok egyikéből kijelöl egy küldöttet. Ebben az esetben az európai szövetkezet székhelye szerinti tagállam munkavállalóját előnyben kell részesíteni.
(2) Ha a belföldön foglalkoztatott munkavállalók képviseletére az igazgatótanácsban vagy a felügyelőbizottságban több hely áll rendelkezésre, az a leányvállalatok, telephelyek által foglalkoztatott munkavállalók arányában oszlik meg.
IX. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
52. § (1) E rész alkalmazásában
a) a munkavállalók bevonása: minden olyan mechanizmus, amely által a képviseleti testület, a munkavállalói képviselők vagy a munkavállalók részt vehetnek az európai szövetkezet döntéseinek meghozatalában. A munkavállalók bevonása magában foglalja a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt, továbbá - ha a 31. § alapján megkötött megállapodás vagy e törvény így rendelkezik - a munkavállalói részvétel jogának gyakorlását is;
b) munkavállalói képviselők: az üzemi tanács tagja és póttagja;
c) különleges tárgyaló testület: a 19-22. §-ban foglaltak szerint létrehozott testület, amely a részt vevő jogalanyok ügyvezető szerveivel tárgyal a munkavállalók bevonása szabályainak meghatározásáról;
d) képviseleti testület: a munkavállalók képviseletét ellátó testület, amely a 31. § alapján megkötött megállapodás, vagy a 36-39. §-ban meghatározott szabályok szerint kerül megalakításra az európai szövetkezet, annak az Európai Közösség területén lévő leányvállalatai és telephelyei munkavállalóinak tájékoztatása és a velük való konzultáció céljából, továbbá, ha az európai szövetkezetben munkavállalói részvételi jogok állnak fenn, ezek gyakorlására;
e) tájékoztatás: a képviseleti testület, illetve a munkavállalói képviselők tájékoztatása az európai szövetkezet igazgatósága, igazgatótanácsa (vagy az általa felhatalmazott más szerv) által olyan kérdésekben, amelyek
ea) az európai szövetkezetet,
eb) az európai szövetkezet egy másik tagállamban lévő leányvállalatát vagy telephelyét érintik, vagy
ec) meghaladják az egyes tagállamokban működő döntéshozó szervek hatáskörét;
f) konzultáció: a képviseleti testület, illetve a munkavállalói képviselők és az európai szövetkezet igazgatósága, igazgatótanácsa (vagy az általa felhatalmazott más szerv) közötti párbeszéd és véleménycsere kialakítása;
g) munkavállalói részvétel: a képviseleti testület, illetve a munkavállalói képviselők azon joga, hogy
ga) megválasszák vagy kijelöljék a felügyelőbizottság vagy az igazgatótanács egyes tagjait, vagy
gb) ajánlják, illetve ellenezzék a felügyelőbizottság vagy az igazgatótanács egyes tagjainak kinevezését;
h) a részvételi jogok csökkenése: az európai szövetkezet igazgatótanácsában vagy felügyelőbizottságában a g) pont szerinti munkavállalói részvétel alacsonyabb, mint a részt vevő jogalanyokban meglévő legmagasabb arány;
i) részt vevő jogalany: a Római Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságok, beleértve a szövetkezeteket is, valamint valamely tagállam joga szerint létrehozott és e jog szerint működő, az európai szövetkezet létrehozásában közvetlenül részt vevő jogalanyok;
j) leányvállalat: olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely felett a részt vevő jogalany vagy az európai szövetkezet meghatározó befolyást [52. § (4)-(8) bekezdés] gyakorol;
k) érintett leányvállalat vagy telephely: a részt vevő jogalany olyan leányvállalata vagy telephelye, amelyre nézve javasolják, hogy az európai szövetkezet alapításával annak leányvállalatává vagy telephelyévé váljon;
l) ügyvezető szerv: a szövetkezet igazgatósága vagy igazgatótanácsa, a részvénytársaság igazgatósága vagy igazgatótanácsa, a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője, továbbá más jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet ügyvezetése;
m)25 belföldön foglalkoztatott munkavállaló: a részt vevő jogalanyok, az európai szövetkezet, illetve ezek leányvállalatai vagy telephelye által Magyarország területén foglalkoztatott munkavállaló, tekintet nélkül arra, hogy az európai szövetkezet székhelye Magyarországon vagy külföldön van.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatásnak olyan időben, módon és tartalommal kell történnie, hogy a képviseleti testületnek, illetve a munkavállalói képviselőknek elegendő ideje és ismerete legyen a lehetséges hatások elemzésére, és ha szükséges, az igazgatósággal, igazgatótanáccsal (vagy az általa felhatalmazott más szervvel) való konzultáció előkészítésére.
(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti konzultáció rendjét úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye a képviseleti testület, illetve a munkavállalói képviselők számára, hogy a kapott tájékoztatás alapján olyan időben nyilváníthassanak véleményt az európai szövetkezet igazgatósága, igazgatótanácsa által tervezett intézkedésekről, hogy e vélemény a döntéshozatal során még figyelembe vehető legyen. Konzultációnak az (1) bekezdés ea)-ec) pontjaiban meghatározott kérdésekben van helye.
(4) Az (1) bekezdés j) pontja alkalmazásában a meghatározó befolyás fennállását - az (5)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, ha a részt vevő jogalany vagy az európai szövetkezet egy gazdasági társaság vagy szövetkezet (a továbbiakban együtt: ellenőrzött társaság) tekintetében közvetlenül vagy közvetve
a) az ellenőrzött társaság jegyzett tőkéjének többségével, vagy
b) az ellenőrzött társaságban való részesedéshez kapcsolódó szavazatok többségével rendelkezik, illetve
c) az ellenőrzött társaság ügyvezető vagy felügyelő szerve tagjai több mint a felének kijelölésére jogosult.
(5) Nem vélelmezhető meghatározó befolyás a csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint a végelszámolás körében a felszámoló, illetve a végelszámoló által tett intézkedés alapján.
(6) A részt vevő jogalany, illetve az európai szövetkezet nem minősül meghatározó befolyással rendelkezőnek a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (5) bekezdésének a) és c) pontja szerinti esetekben.
(7) A (4) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában a részt vevő jogalany, illetve az európai szövetkezet szavazati, illetve kijelölési jogaként kell számításba venni minden más, általa ellenőrzött társaságot megillető jogot, továbbá minden olyan személy vagy testület jogait, aki, illetve amely a saját nevében, de a részt vevő jogalany, illetve az európai szövetkezet vagy az általuk ellenőrzött másik társaság javára jár el.
(8) Ha a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek ugyanazon vállalkozáscsoporthoz tartozó két vagy több részt vevő jogalany, illetve európai szövetkezet is megfelel, az ellenkező bizonyításáig azt a részt vevő jogalanyt, illetve európai szövetkezetet kell meghatározó befolyással rendelkezőnek tekinteni, amely a (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek megfelel.
HARMADIK RÉSZ 
ZÁRÓ, MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
X. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
53. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. augusztus 18. napján lép hatályba.
(2)-(3)26
54. § (1) Ez a törvény az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i, 1435/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a törvény az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
XI. Fejezet27
55. §28 E törvény az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított rendelkezéseinek az európai szövetkezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénynek a szövetkezetekre vonatkozó különös átmeneti rendelkezései szerint köteles megfelelni.
56-60. §29
Melléklet a 2006. évi LXIX. törvényhez30
1 Kihirdetve: 2006. VII. 31.
2 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (6).
3 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) a).
4 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) b).
5 Módosította: 2011. évi CCI. törvény 296. §.
6 Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.
7 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) c).
8 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) c).
9 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) d).
10 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) e).
11 Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
12 Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.
13 Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.
14 Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (5) f).
15 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) a).
16 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) b).
17 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (2) a).
18 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) c).
19 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) c).
20 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) d).
21 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) e).
22 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (1) d).
23 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (2) b).
24 Módosította: 2012. évi CCXI. törvény 52. §.
25 Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 61. § (2) c).
26 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 919. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.
27 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 919. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.
28 Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 114. § (4). Hatályos: 2014. III. 15-től.
29 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 919. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.
30 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 919. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.