2015. április 4., szombat

Hátrahagyott állatok miatt él egyedüliként a radioaktív zónában

Írta: Vaskor Máté 2015. március 20. 
Leírhatatlan emberi és anyagi kárt okozott a Fukusimai atomerőmű-baleset, de az elhagyott állatokról kevés szó esik a témában.
Egyetlen személy nem feledkezett meg róluk, az 55 éves Naoto Matsamura. Az egykori építő munkás gondozza 2011 óta a négylábú túlélőket.
Japánban csak úgy ismerik, hogy a fukusimai állatok őre. A baleset helyszínétől 12,5 mérföldes körzetben csak ő él, ugyanis ezt kormányrendelet tiltja, ami viszont őt nem érdekli. Tisztában van a sugárzás veszélyeivel, de mint mondta, nem hajlandó aggódni miatta. 
"Közölték velem, hogy 30-40 év múlva lehet következménye, hogy itt élek, de akkor már úgyis halott leszek" - nyilatkozott.
Matsamura a katasztófa után elhagyta a területet, majd később saját állataiért tért vissza. Ekkor döbbent rá, hogy mennyi állatot hagytak maguk után az emberek. Főként adományok segítségével tudja etetni a jószágokat.

fukusima
fukusima1
fukusima2
fukusima3
fukusima4
fukusima6
fukusima7
fukusima8
fukusima9
fukusima10

Ökofalu - Túlélőfalu

https://www.youtube.com/watch?v=KXGaRRdAjmk&list=PL29824F777CD4A841

Falusi turizmusról

https://www.youtube.com/watch?v=DktD95P4eyo

2015. április 3., péntek

2015. április 1., szerda

Nyílt Forráskódú Gazdálkodás - Legyél ÖnellátóPublished on Apr 12, 2014
Magyar OSE blog: http://NyiltForraskoduGazdalkodas.blo... . Lejátszási lista: http://tinyurl.com/NYFGHUN - Építsd családodat és közösségedet önellátóvá nyílt forráskódú moduláris hardverek előállításával. OSE hivatalos oldala magyarul: http://opensourceecology.org/wiki/Mai...
"Mi lenne, ha mindnyájan összefognánk a legjobb termékek, a legrobosztusabb nyílt forráskódú gépek létrehozására, amikhez mindenki hozzáférhet, hogy legyártsa azokat, hogy ezzel egy együttműködésen alapuló gazdaságot hozzunk létre, a mai versengő, erőforrás-pazarló gazdaság helyett.
Igenis meg tudjuk építeni ezeket az ipari berendezéseket, csakis a hozzá nem értésnek és a hatalmi elnyomásnak a ránk erőltetett mítosza az, amik elhitették velünk, hogy nem tudjuk saját magunknak megcsinálni!
De igenis megvan az erőnk hozzá!
Ezért arra szeretném bíztatni az embereket, hogy kezdjetek neki és alkossatok!"
Fordította és időzítette, közzétette: Exopolitika Magyarország 
Feliratot beégette: http://youtube.com/sevaster1
Köszönet az eredeti fordítónak, időzítőnek is

Monokultúrából Pénzügyi Ökorendszerbe - Kiegészítő Pénznemek Rendszere


Published on Mar 3, 2015
Cikk formában: http://wp.me/p2X0wC-Ma . Komplementer Valuták Rendszere. További Lietaer-videók magyarul: http://tinyurl.com/helyipenzek. Willis Harman, aki megkérte, hogy adja át tudását, abban az időben már az IONS, az Edgar Mitchell asztronauta alapította, tudatkutatással foglalkozó Institute of Noetic Sciences elnöke volt (http://noetic.org).
http://Lietaer.com A pénz = megegyezés. Pénzrendszerünk strukturálisan hibás. A megoldás már rég létezik és kipróbált!http://tinyurl.com/helyipenz
A patriarchális társadalmak egyedi sajátossága a POZITÍV KAMATRÁTÁJÚ MONOKULTURÁLIS pénz, ami a piramis csúcsa felé szivattyúzza a hatalmat és az erőforrásokat, kevesek jólétét eredményezve sokak nyomora által, ugyanakkor NAGY TÁVOLSÁGÚ KERESKEDELEMRE ez használandó és a jelenlegi jólétet megalapozó ipari forradalomhoz ez és az ezzel társuló részleges tartalékráta (kötelező tartalékráta) rendszere ELENGEDHETETLEN VOLT. Ez az időszak azonban már idejétmúlt.
A matrifokális társadalmakban (helytelenül matriarchális, de olyan valójában sosem volt, csak matrifokális), ahol NULLA vagy NEGATÍV KAMATRÁTÁJÚ pénzek PÉNZÜGYI ÖKOLÓGIÁJA van, a hatalom és az erőforrások egyenlőbben oszlanak meg a közösségben, közösségi jólét uralkodik. Ez kell a HELYI ÉRTÉKCSERÉHEZ.
A két rendszert PÁRHUZAMOSAN üzemeltetve, KIEGÉSZÍTŐ PÉNZTÍPUSOKAT bevezetve a meglevő rendszer PÉNZÜGYI MONOKULTÚRÁJA MELLÉ, stabilizálhatjuk a rendszert és jólétet teremthetünk magunknak. 
Ezeket az adott nemzetállam ADÓBEFIZETÉSI ESZKÖZKÉNT tetszése szerint elfogadhatja (pl. WIR, C3): a "fiat"-pénz, (arany)fedezet nélküli álpénz világában nincs már szükség az adott ország központi bankjától vagy más nemzetközi szervezettől való kölcsön felvételére. A pénz csak egy megegyezés, egy jel, tehát értelmetlen kölcsönvenni, teremteni is lehet. Ahogy Brazília és Svájc is teszi.
Ezt támogatja a Lietaer által más interjúiban hangoztatott, nyílt forráskódú Cyclos kiegészítő pénznem szoftver, melyet C3-ként más számos országban használnak. Már letölthető android-ra és iOS-re is, hamarosan POS-terminálhoz is lesz webshoppal (Cyclos 4, mely nonprofitoknak, közösségeknek továbbra is ingyenes lesz).
A KIEGÉSZÍTŐ PÉNZTÍPUSOKNAK sok történelmi, de számos jelenkori közösségi és vállalati példája is van: 
- Frequent Flyer Miles (Amerika), 
- Brixton Pound (London), 
- STRO (C3 Urugay-ban, Brazíliában, Costa Rica-ban, El Salvador-ban és Honduras-ban), 
- WIR (Svájc), 
- Bocskai Korona, Balatoni Korona, Soproni Kékfrank.
- Torekes (Belgium)
- Dora-Land (Litvánia)
Bernard Lietaer könyve a középkori példákról: New Money for a New World.
Bernard Lietaer a "People Money" c. könyvében a világ sikeres kiegészítő pénznemeit vizsgálja az elkerülendő hibákkal, lépésről lépésre vázolt létrehozási útmutatóval.
Lietaer szerepel még A Pénz és Az Élet c. youtube-videóban: http://youtube.com/watch?v=QydYfKkBKAM

Lehetőségek újonnan induló ökofalvaknak

Másod előszó az eredeti kiadványhoz
E több hónap alatt elkészült , eredetileg munka dokumentum megírásával a cél azvolt, hogy Európa ökofalvairól, alternatív életközösségeiről egy minőségileg szűrő válogatás, összeállítás készüljön, a teljesség igénye nélkül, de mégis alehető legtöbb olyan ökofalvat tartalmazva, amik valami újat, valami megfontolniés tanulni valót üzennek a leendő hasonló kezdeményezéseknek, illetve a jövőfősodrású közösségeinek.
Reméljük, hogy számos jó ötlettel, illetve tanulsággal, felismeréssel és belátással szolgál mindazoknak, akik alternatív, az Új Világot és az Új Tudatosságot tanuló,megtestesítő, abban példát mutató közösségeket kívánnak létrehozni vagyazoknak tagjaivá, és így azoknak és az Új Földnek élő motorjaivá szeretnénekválni.Kiegészítésként ajánljuk az olvasó figyelmébe
Földanyánk Jogainak Egyetemes Deklarációját (tinyurl.com/Foldanya), melyet már többnyelvre lefordítottak és több év után,közreműködésünknek köszönhetően, végre magyarul is elérhető az emberi történelem ekritikus időszakában.Forrásként az Eurotopia Directory 2014 c. Kiadványt , a Globális Ökofalu Hálózat weboldalcsaládot, valamint az ökofalu közösségek weboldalait használtuk fel.
Aki az Életet szolgálja, azt az Élet szolgálja.
Budapest, az Úr 2014. esztendejében,

Fukk Bálint, az Exopolitika Magyarország (exopolitikamo.wordpress.com) a Helyi Pénz Blog(HelyiPenzSzoftver.blogspot.com) és a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Magyar 
( NYFG.blogspot.hu) megalkotója
Lehetőségek újonnan induló ökofalvaknak 
Néhány érdekességet, jellegzetességet figyeltünk meg a dokumentum írásaközben.
Kiegészítő pénznemek, helyi pénzek 
Rendkívül kevés helyen van kiegészítő pénznem (ahogy pontatlanul, a kifejezésrövidsége miatt magyar nyelven elterjedt, helyi pénz), ugyanakkor az ökofalvakban jellemzően kifejezetten probléma a pénzhiány, sőt nagyon nagytöbbségben pont emiatt jöttek létre, hogy olcsóságot, költséghatékonyabb életet,együttélést jelentsenek tagjaiknak. Valójában a pénz forgási sebessége a jólét legfontosabb mértéke , legyen az bármilyen pénznem.
Újenergia - technológiák (ingyen energia)
A legtöbb helyen nyitottak az alternatív energiára és újenergia technológiákra önbemutatkozásuk alapján, ennek ellenére csak a legkevesebb helyen van ilyen,az is legföljebb egy szélturbina vagy egy - két napelem. 
Nem jellemző, hogy aktívan kutatnák a lehetőségét az újenergia technológiáknak, ennek oka aszakértelem - és a pénzhiány, illetve az e közösségek tagjaira általánosságban jellemző érdeklődés ( többnyire mezőgazdálkodási érdeklődés, szemben a technikai, műszaki, fizikai érdeklődéssel).
Többnyire ezek az ökofalvak az alternatív földművelés, és nem annak és az újtudományoknak a kombinálása céljából jönnek létre: igazi paradigmaváltástabban, ahogy létezünk, a legkevesebben akarnak, tudnak tettlegesen közülük.
Számos ökofaluban, kis túlzással, a „vissza a jól bevált múltba” szemlélet adomináns, nem jellemző, hogy nagy tudású szakemberek az élet és a tudományváltozatos területeiről kapcsolódnának bennük, illetve általuk össze és törekednének új technológiák, újfajta élet, ezekhez szükséges új tudásokmegvalósítására és tesztelésére (kivéve pl. a Gemeinschaft / NetzwerkHeckenbeck közösség(http://netzwerk-heckenbeck.gmxhome.de/), illetve talán anéhány nagy, pl. Findhorn Foundation, Tamera, Damanhur – érdekességként itt van Damanhur Alkotmánya (http://www.damanhurblog.com/the-constitution-of-damanhur ), ilyen sincs a legtöbb közösségnél, de a modernkori univerzális Damanhuri Katedrálist (thetemples.org/en )sem követik mások valamilyenoknál fogva).
Érdemes lenne ezektől a nagyoktól ellesni, hogy mit érdemes, és a gyakorlatilagingatlanbérlési közösségektől, hogy mit nem érdemes.
Spirituális megvilágosodás
Kevés helyen van számottevőbb spiritualitás , és a legkevesebb helyen van jelentémaként a spirituális megvilágosodás, mindenek legfontosabbikja. Ahol jelenvan, azok azonban jellemzően patriarchátus, hierarchikus rendszerek, a gyakorlatiéletben nem képviselik az Új Világot. A patriarchátus és a matrifokális létmódkombinációjára lenne szükség (lásd Bernard Lietaer műveit).
Permakultúra ÉS Permafaktúra
A permakultúra szinte kivétel nélkül minden egyes közösség vallott fókusza. A permafaktúráról vélhetően nem is hallottak – különösen igaz ez Magyarországra,ahol a Google kereső e dokumentum megírásakor 0, tehát nulla találatot ad aszóra.A számos földműveléssel, alternatív életmóddal, alternatív mezőgazdálkodással,újfajta világgal foglalkozó magyar nyelvű weboldal helyett az Exopolitika Magyarország kellett, hogy legyen, aki ezt pótolja. A Föld tiszteletére, megtettük.
A permafaktúra a nyílt forráskódú szoftverek elve alapján való nyílt forráskódúhardverekről szól, a permakultúra átültetése az ipari világba: olyan gépek ésmódszerek kidolgozása, melyek összességében, elméleti céljukként, évezredekenát való fenntarthatóságot eredményeznek (szemben a mai kor élet - , természet - és emberellenes, valamint tönkremenetelre tervezett, fogyasztói szemléletmódszerint gyártott ipari berendezéseivel).A permafaktúráról a P2P Foundation – ön (http://p2pfoundation.net/Permafacture), a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás ezen oldalán (http://opensourceecology.org/wiki/Permafacture_and_Blog ) lehet kiválóinformációkkal táplálkozni, illetve magyar nyelven az Eoxpolitika Magyarországezen aloldalán
Új közösségmodellek 
A részvételi demokráciával és új közösségmodellekkel alapvető szintenkísérleteznek az ökofalvak, a Döntéshozatal pontokból látszik, mennyi félemódszert alkalmaznak. Ez további, részletes kutatást igényel.
A borító üzenete
A dokumentum borítójához a képeket tudatosan válogattuk össze.Az alábbi részben ezen képek általunk jelezni kívánt üzeneteivel egészítjük ki atanulságokat.
A képek között szerepel többek között:
- az OPPT (Heather-Ann Tucci Jaraf ügyvédnő [ezen a videón a középsőhölgy] ) által kidolgozott új jogrendszer, mely sajnos azonban többnyire atengerentúli jogrendszerre, ott is legfőképpen az USA –ra vonatkozva kerültkidolgozásra

A világon három főbb jogrendszer - típus van, a common law/angolszásztengerentúli jogrendszer, a civil jog/kontinentális jogrendszer, és ateokratikus jogrendszerek, azoknak számos (transz)nemzeti változatával.Ezekre kellene mind egy új jogrendszert applikálni egy Új Világhoz. 
- a kiegészítő pénznemek (magyar nyelven a „helyi pénz” kifejezés terjedt elrövidsége miatt; 
a képen Damanhur helyi pénze szerepel , aCredito).
Elképesztő, hogy micsoda paradigmarendszer húzódik meg ma ismertvilágunk pénzrendszere és ebből fakadóan , társadalmi rendszere mögött.
c. könyvében bemutatja,honnan ered valójában az, amit pénznek és társadalomnak hiszünk szerte a bolygón, nemcsak a judeokeresztény világban.
Amíg ez a paradigmarendszer és amíg a jogrendszerek paradigmáinem változnak, addig semmi nem fog érdemben változni hétköznapiéletvitelünkben
. Ezek átalakulását pedig a tudati változás fogja okozni, ezalapvetően az egyén önfeladata, másrészről elég hosszú lefutású emberiségszinten (azért is, mert többnyire generációs kihalási alapon működik – értsd jól: öreg kutya nem tanul meg újat ugatni, ill. lásd Mary Rodwell kutatásait (http://wp.me/p2X0wC-CM).Az ökofalvakra jellemző a „hálózatról leválás”, az önellátás. Ezt azonban egy olyan jogrendszerben és pénzügyi rendszerben kénytelenek megtenni,amiből nem tudhatnak kiszakadni.
Ugyanakkor szeretik élvezni azt a katonai biztonságot és belbiztonságot amit egy ország fősodrású vezetősége biztosít. 
Nagyon nem triviális, hogy az ember békében lehet egy közösségben, anélkül, hogy megölnék, vagy jogait következmények nélkül csorbíthatnák. Ezt a biztonságot az állam garantálja, amiből ezek a közösségek kimenekülni törekszenek, de ezt a biztonságot maguknak szavatolni nem tudnák.
Az adott ország adói azok, ami a Rendszerben maradást kikényszerítik, azdönti el, mi a pénznem. 
Példaként: A kötelező társadalombiztosítását mindenkinek az adott ország pénznemében kell fizetnie. Erre mondjaBernard Lietaer , hogy az egy adott ország fizetőeszköze, hivatalos pénzneme, amiben az adót fizetni kényszerítik.
Kiegészítő pénznemek használatára a megoldás technikai szempontbólnagyon egyszerű. Legfontosabbként negatív kamatláb szükséges (angoluldemurrage, pl. a virágzó ókori Egyiptomban gabonaraktárakhoz kötötték a pénz értékét, hogy felhasználni, forgatni, és ne felhalmozni és koncentrálni - centralizálni legyen érdemes), másrészről használni kell a moderntechnológiákat, pl. az NFC -s okostelefonokat és a Cyclos – alapvetően – nyílt forráskódú kiegészítő pénznem szoftver platformjainak egyikét (http://www.cyclos.org/products ; a világon már elég sok helyenkísérletezik a Cyclos felhő alapú verzióját ,http://www.cyclos.org/cyclos4communities). Ezen ügyekben azExopolitika Magyarország által létrehozott Helyi Pénz Blog ad bővebbinformációkat(http://helyipenzszoftver.blogspot.com/).- a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Projekt egy 50 ipari gépből állógéppark (gép - ökológia), melyek egymással integrálhatóan és koherensen vannak megtervezve a permafaktúra elvei szerint, azzal a céllal, hogy anagyipari hatékonyságot környezetkímélően, házi jelleggel is alkalmaznilehessen, illetve, hogy a semmiből egy életközösséget, civilizációt fellehessen építeni.
A világ ökofalvai (és főleg a nyugati féltekén vannak ilyenek) két kézzelkellene, hogy kapkodjanak e lehetőség iránt , hiszen pontosan az ő problémáikat oldja meg: nincs pénz földműveléshez, önellátáshozszükséges, drága, illetve ha van is rá pályázati pénz, hamar elromló eszközökre.
E géppark ötlete és a mögötte rejlő elvek forradalmiak (lásdvideófordításainkat: http://tinyurl.com/NYFGHUN). Bizonyos okok miatt azonban kevesen csatlakoznak a világból a nyílt forráskódúkifejlesztésükhöz, pedig az önállóan elkészített gépeket borsos áronértékesíteni is lehet és megvásárolni érdemes
Az egyik ok, hogy nem a metrikus mérőrendszer szerint készülnek a tervek ezen Globális Falvak Gyártási Rendszeréhez (Global Village ConstructionSet), melynek magyar fordítása egyébként még egy lehetőséget takar: aglobális az a készlet (set) teljességére utal, minden eszközre, amiszükséges. Ők maguk is (Marcin Jakubowski vezetésével) egyébként a permakultúra elveit követik, de valahogy ők sem kezdeményezik a kapcsolatot ökofalvakkal. A másik ok, hogy nagyon nem triviális mérnöki tudás és ügyesség kell e gépek megalkotásához, jóllehet rendkívül jól dokumentáltak azösszeszerelési útmutatók, a gépek pedig a lehető legegyszerűbbentervezettek. A metrikus rendszerre való átültetés szintén fogja igényelni mérnök -informatikus- építész szakemberek önkéntes (amíg el nem adjáksaját gyártású gépeiket) munkáját.
A magyar lehetőségeket hivatott elindítani az Exopolitika Magyarország által készített Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Magyar weboldal (http://NYFG.blogspot.hu).

Nyílt Forráskódú Közgazdaságtan és Gazdálkodás - Nagyelőadás
Összefogás a Változásért
– Marion Institute, ConnectingForChange.org
Marcin Jakubowski – Nyílt Forráskódú Gazdaság és a Globális Falvak Gyártási Rendszere
Marcin célja, hogy segítse megszületni a nyílt forráskódú gazdaságot.
Egy olyan hatékony gazdálkodási formát, amely optimalizálja mind a termelést, mind az elosztást, miközben előmozdítja a társadalmi igazságosság és a környezeti megújulás ügyét.
Kérlek, köszöntsétek szeretettel az Összefogás a Változásért színpadán Marcin Jakubowski urat.
Rendben, köszönöm, Callam. Be van kapcsolva a projektor? Igen. Oké.
Köszönöm a meghívást és örülök, hogy itt lehetek. A nevem Marcin. Lengyelországban születtem.
És ez a... [technikai zavarok a diavetítő elindításával] Elnézést kérek... Rendben, ezt már mondtam is.
A PROBLÉMA
Ezek az emlékek éltetik a szabadságba vetett hitemet!
Abban hiszek, hogy az igazi szabadság, a legalapvetőbb fajta szabadság azzal kezdődik, hogy az egyén képes a természeti erőforrások használatára úgy, hogy megszabadítsa magát az anyagi szűkösségtől.
Mindenhol, ahol anyagi szűkösség van a világban, ott szörnyűséges dolgokat látunk, konfliktusok gócpontjait, konfliktusokat az erőforrások felett, az egyéneket elerőtlenítő gazdaságokat, megfosztott és izolált lényeket, akik erőtlenek ahhoz, hogy olyan kiteljesedett élet éljenek, amilyenre minden ember méltó.
Nem ironikus, hogy óriási lélekszámokban élünk nyomorban, miközben abszolút teljes bőségében élünk a természeti erőforrásoknak, mint a napfény, kőzetek, növények, föld, mindennek, amiknek a modern gazdaságok is köszönhetik jólétüket.
Minden akadályt, ami a természet bőségétől az embert elválasztja, emberek hozták létre.
Üzleti érdekből.
Ebben a faluban vajon kinek van egyáltalán esélye hozzájutni ahhoz a pénzhez, amin megvehetnek egy traktort, hogy felszántsák a saját földjüket?
A hagyományos tőkés termelési rendszer csakis úgy működik, ha elégséges mesterséges szűkösséget teremtenek, hogy profitot realizálhassanak, és ma ez a norma az egész világon.
Itt tehát egy nagy kihívással állunk szemben, ami a következő: úgy teremteni igazi szabadságot, hogy kikerüljük a mesterséges szűkösség okozta akadályokat és olyan sok ember számára, amennyinek csak lehetséges, átadjuk a know-how-t és a megfelelő eszközöket, hogy természetes környezetük nyersanyagait, bőséggel tudják feldolgozni, személyes javaik és szabadságuk céljából.
Úgy gondolom, hogy erre a globális problémára a válasz, ha van rá megoldás egyáltalán, az a nyílt forráskódú gazdaság.
A nyílt forráskódú gazdaságban az információ szabadon és nyilvánosan elérhető, hogy mindenki hozzájusson a legalapvetőbb információkhoz arról, hogy a nyersanyagokat hogyan tudjuk a civilizált élet modern eszközeivé átalakítani; ahol az egyéni embernek lehetősége van részt venni: javításokkal és innovációkkal hozzájárulni az emberi tudás közös bázisához.
Csodálkozni való talán, hogy a nyílt forráskódú fejlesztés gyorsítja az innovációt, életünk minden területén? Csak kössünk össze egy-egy emberi elmét, néhány százat, majd néhány ezer elmét, és aztán be is lehet csatolni a biztonsági öveinket.
Bár a nyílt forráskódú fejlesztés szemünk láttára születik meg a világban, Sokan még mindig tagadják azt az alapvető feltevést is, hogy az innováció növelése a nyílt hozzájárulással kezdődik.
A szabadalmi rendszerek, kereskedelmi titkok, és más versenyeszközök megakadályozzák az innovációt és a gazdaság egészséges működését.
Tudtad például, hogy 2011-ben először az Apple és a Google többet költött szabadalmakra, mint új termékek és szolgáltatások kutatására és fejlesztésére?
Ám ahogy a nyílt forráskódú fejlesztések felveszik a sebességet a felhőalapú együttműködés segítségével, úgy rengeteg nyílt forráskódú fejlesztés lát napvilágot.
Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a nyílt forráskódú kutatás-fejlesztés alapú gazdaság a következő gazdaság.
Csak az IT-hálózati infrastruktúrákban is a nyílt forráskódú Linux szerverek vették át a piacok meghatározó részét.
A Nyílt Forráskódú Hardver Szövetség (oshwa.org) összekapcsolja az aktív csináld-magad és barkácsoló közösségeket, hogy közösségként képesek legyenek elképesztő sebességgel együttműködni.
Egy üzletember barátom szerint nem is az kérdés, hogy vajon a nyílt forráskódú hardver lesz-e a következő nagy játékos a színtéren, hanem az, hogy az olyan nagyvállalatok, mint a John Deere traktorgyártó, vagy a Caterpillar, vagy az Egyesült királyságbeli JCG léte alapvetően megrendül attól, hogy olyan eszközök válnak elérhetővé, mint amiket mi és a hozzánk hasonló szervezetek is rendelkezésre bocsátanak.
A végső kérdés azonban sokkal egyszerűbb, mint az a vita, hogy a nyitott vagy a szabadalmi üzleti forma kerül-e ki végül győztesen.
A végső kérdés ugyanis ez: akarsz-e hatékonyan működő gazdaságot?
Olyant, ami felgyorsítja az innovációt, fenntartható jövőt biztosít a lehető legtöbb ember számára, a lehető leggyorsabban.
Minden egyes nap igennel válaszolok erre a kérdésre, mikor a kakasok hangja felébreszt a farmomon.
A MEGOLDÁS SZELLEMISÉGE
Nyolc évvel ezelőtt kezdtem kialakítani a nyílt forráskódú ökológia alapkoncepcióját, mintegy ellenszerként a mesterségesen előidézett hiányra.
Kezdetben, a nyílt forráskódú ökológiára szociális vállalkozásként tekintettem.
Hogyan nézne ki ez a bizonyos hatékony gazdaság?
Helyben működne és teljesen függetlenül, de a terveket és elgondolásokat szabadon hasznosítaná és a tudást globálisan is megosztaná.
Felgyorsítaná az innovációt, hatékonyságot eredményezne, és szétosztaná a természeti erőforrásokat, a munkát, és a tőkét.
A problémákat a megjelenésük percében képes lenne megoldani.
Mikro mérete és ön-finanszírozó jellege miatt a hatékonysága másolható, rugalmas és megfizethető.
Többet juttatna vissza a Földnek, mint amennyit elvesz tőle, és ami a legfontosabb, hogy képes lenne visszaadni az időt az emberi Élet számára.
Ez a gazdasági modell nagyon foglalkoztatott.
Azt vizionáltam, hogy a termelés mértékének lecsökkentése globálisról helyi léptékűre, megadná a lehetőségét annak, hogy véget érjenek az erőforrásokért folytatott konfliktusok, hogy véget érjen a szegénység és az éhezés.
Elképzeltem mindennek az egyéni szinten jelentkező mélyebb hatását is.
A személyes függetlenségünk azt jelenti, hogy visszaszerezzük az irányítást a saját életünk, a közösségeink és a világunk felett.
Ha lenne elég felszabaduló időnk, akkor arra is jutna belőle, hogy törődjünk a világ többi részével.
Daniel Pink elképzelésére is alapul ez:
„A belső motiváció a személyes autonómia olyan fajtája, mely lehetővé teszi, hogy olyan kiválóság elérésére törekedjünk, amely egybeesik magasabb rendű személyes célunkkal.
Amikor mindez megtörténik az emberek bensőjében, a politika átvált a pénzről és a hatalomról – melyek jelenleg a személyes és politikai élet meghatározó tényezői – az etika és a bölcsesség felé, amik a jövő hajtóerői lesznek.
Ez a belső autonómia egy olyan körülmény, melynek hatására a vállalkozások mérete és a teljes gazdaság léptéke jó értelemben mikroméretűre csökken és így ezen keretek jelölik ki a bolygó minden egyes földterületének határait.” [globális mikrogazdaság]
Mit jelent a mesterségesen előidézett anyagi szűkösség?
Ha jobban belegondolunk, minden gazdagság, ami a modern életszínvonalhoz szükséges, az ásványi anyagoktól, termőföldtől, napfénytől, növényektől és a víztől függ.
Bár ezek mind bőségesen megtalálhatók, a társadalom termelési mechanizmusa idézi elő a hiányukat - MESTERSÉGESEN.
Ha megalkotjuk és a lehető legegyszerűbb formába becsomagoljuk a termeléssel kapcsolatos információkat és technikákat és mindezt a legkisebb működési méretben is alkalmazhatóvá tesszük, akkor ez képes lesz megszüntetni a globális rendszerektől való függőséget.
Ami mindezt egyedülálló módon lehetővé teszi, az a digitális korszak jelenléte.
Ez megegyezik E. F. Schumacher állításával: „A társadalmi szervezetek egyszerűen összeomlanak, amint elérnek egy bizonyos méretbeli szintet.”
Egyezik Gandhi állításával is a gazdaságról, és összecseng Buckminster Fuller fegyverkezés-ellenes elméletével is [livingry versus killingry].
Megegyezik Martin Luther King vágyával, mely a jövőbeli kormányzást olyan törvényen alapulónak vizionálja, mely meghaladja az emberi törvényeket. [Igazságos törvények a Lélek erejével].
Mindez azért lehetséges, mert a politikai és jogi rendszereket a gazdaságra és így az erőforrásokra építik rá; így a tisztességes gazdaság egy tisztességes kormányzást von maga után.
Ez a fajta függetlenség nem más, mint abszolút hatékonysággal és átláthatósággal megerősített termelőképesség mely biztosítja szabadságunkat, hogy magasabb céljaink eléréséért a kiválóság felé törekedjünk.
A függetlenség biztosítja számunkra a szabadságot, hogy az etika irányelveit követhessük, hogy ily módon felszabaduló kognitív többletünk megengedhesse, hogy távolabb tekinthessünk a puszta túlélésünknél.
A MEGOLDÁS GYAKORLATA
Kezdőlökésként, lecseréltem az elméleti plazmafizikusi egyetemi táblámat egy traktorra, egy 30 holdas farmra Missouriban, a semmi közepén, és elindultam dolgozni.
Igen ám, de aztán lerobbant a traktorom.
Úgyhogy kifizettem a javítását. Azután újból lerobbant...
Majd nem sokkal később végül én is lerobbantam.
Így aztán rá kellett jönnöm, hogy azok a valóban hatékony és olcsó eszközök, amikre szükségem lett volna, hogy útjára indítsak egy közösséget és egy gazdálkodást, egyszerűen nem léteztek.
Felismerés született: az eszközök nélkülözhetetlenek.
Ez vezetett el a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Projekt alapgondolatához, ami pedig: megépítjük a Globális Falvak Gyártási Rendszeréhez szükséges eszközöket.
Ez egy 50 ipari gépből álló csomag, amik egy kis létszámú, a modern kor kényelmét biztosító civilizáció felépítéséhez szükségesek.
Fogjuk az ipari szabványokat és átalakítjuk őket egyszerű, nyílt forráskódú, összeszerelhető elemekből álló, hosszú élettartamra tervezett termékekké, melyek elérik vagy felülmúlják a jelenlegi ipari szabványokat, a költségek töredékéért.
Gépeink ötször kevesebbe kerülnek, egyszerűek, különálló elemekből összeilleszthetőek [modulárisak] hosszú élettartamra készülnek, és ez kb. 50-szeres összköltség-hatékonyságot jelent a teljes élettartamukra levetítve.
Eszközünk a globálisan virtuálisan együttműködő termelés [collaborative production].
Üzleti modellünk azon alapul, hogy segítsünk másoknak is lemásolni ezt a vállalkozási formát és az a célunk, hogy kölcsönösen jólétet biztosítsunk egymásnak.
Az egyik fő jellemzője a gépcsomagunknak, hogy bepakolható egy szabványos méretű kamionkonténerbe (12 x 2,5 x 2,5 m) .
Így mindez olyan helyeken is megvalósítható, ahol nincs ipari gazdaság ahhoz, hogy létrehozható legyen egy komplett modern gazdaság az üres pusztaságból, mindössze egy tucatnyi ember részvételével, helyi források felhasználásával, a megszokottnál jóval rövidebb munkanappal.
Talán felháborítónak, lehetetlennek hangzik mindez?
Egészen biztosan szembemegy mindazzal, ahogyan most élünk és gondolkodunk.
"Kemény dolgozni" ma azt jelenti, hogy hosszú munkanapokkal egész életünket végigdolgozzuk azért, hogy aztán csak viszonylagos jólétet tudjunk biztosítani az életünkben.
De választhatod azt is, hogy önállóan építesz magadnak egy traktort és egy saját házat egy magad gyártotta téglanyomó-gép segítségével.
De még mielőtt rémülten elszaladnál, neked nem kell ezt megtenned.
De mi megtesszük. Én és tucatnyi társam – akik közül néhányan most itt vannak a teremben; társamul hívtam őket erre a kísérletre –, a mozgalom úttörői mutatjuk az utat.
A lehetőség ezen egyetlen információs pontja ki fogja terjeszteni az emberek gyártási és összefogási lehetőségeinek határait, hogy a projekt széleskörűen elterjedjen és közösségi szinten világszerte sokszorozzák.
Most hadd térjek rá arra, hogyan is néz ki mindez a valóságban.
Az üres pusztában alapítottuk 2003-ban és felépítettünk egy ilyen kis épületecskét.
Mostanra azonban van egy kb. 4000 négyzetméteres gyártócsarnokunk, ahol traktorokat és téglanyomókat építünk, melyek segítségével építettük fel magát az egész gyártócsarnokot.
Felhúztunk továbbá egy 3000 négyzetméteres lakóépületet is, és folyamatosan optimalizáljuk a termelésünket, olyannyira, hogy egy tapasztalatlan, 6 főből álló csapat, vezetői felügyelettel mindössze négy nap alatt megépített egy teljes téglanyomó-gépet.
Most azt szeretnénk elérni, hogy ugyanezt 1 nap alatt sikerüljön felépíteni...
Köszönöm.
Mindebből jelentős gazdasági előnyök származnak, kb. 5000 dolláros haszon naponta, hiszen 4000 dollárba kerül az alapanyag és kb. 9000 dollár a termék piaci ára.
Kialakítottuk a CNC hegesztő asztalunkat.
Üzemeltetjük fémmegmunkáló gépeinket, amiket a fémek összevágására használunk.
Van saját fémlyukasztónk, nehéz-fúrógépünk, hideg fűrészünk, CNC áramkör-marónk, és egyre hatékonyabban dolgozunk.
Célunk, hogy felépítsünk egy tömörített vályogtéglából készült lakóépületet 2 nap alatt, kb. 3.7×3.7 méteres elemekből dupla téglafalakkal, szalma szigeteléssel.
Földmunkákat végzünk, és árkot ásunk a traktorunkkal, nyílt forráskódú fűrésztelepünket is üzembe állítottuk már, és más gépeket is gyártunk: minitraktorokat, nagyméretű kaszálógépet, árokásót, hidraulikus hajtóművet, ekét és talajlazítót.
Még csak a géppark kezdeteinél járunk, de minden nap emlékeztetjük magunkat arra, hogy sokat kell még tanulnunk.
De tudjuk, hogy merre tartunk, és ez pedig a nyílt forráskódú gazdaság.
A jelenlegi terveink a következők: először is, elméletben kifejlesztettünk egy 50 eszközből álló készletet, a Globális Falvak Gyártási Rendszerét (GVCS).
Jelenleg az infrastruktúránkat fejlesztjük az együttműködésekhez és fejlesztésekhez, így szapora ütemű fejlődésre számítunk az elkövetkező években.
Gyártócsarnokunkkal szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk $80.000 bevételt termelni havonta együttműködő termeléssel gyártott, könnyen sokszorosítható és könnyen bővíthető termékek értékesítésével.
Így elképesztő ütemben tudjuk fejleszteni a létesítményeinket.
Ez jelenti az üzleti oldalát ennek az egész projektnek.
Célunk szerint megtanítjuk az embereknek a gazdasági modellünk működését és kiterjesztjük azt, hogy több ilyen létesítményközpont alakulhasson világszerte, létrehozzuk a nyílt forráskódú inkubátorházakat, ahol alaposan, minden részletre kiterjedően, kb. 2 év alatt kitanítanánk őket.
Ezen társaink a disztributív vállalkozásban követnék azt a változásmodellt, hogy a képzésnek tartalmaznia kell a vállalkozói szellem elsajátítását is.
Mindezt világszerte kiterjesztenénk kb. 100 inkubátorházzá, 12 fős csoportokkal haladva.
A kezelhetőség érdekében alacsonyan tartjuk a csoportlétszámokat.
Az inkubátorházak önálló kutatási és fejlesztési részlegeink is lennének egyúttal, melyek összekapcsolódva létrehoznának egy nagy hatékonyságú, egész világra kiterjedő nyílt forráskódú termékfejlesztési hálózatot.
Úgy fogunk majd sokasodni, mint a McDonald's.
Ez a változásmodell pedig nem más, mint hogy az egyszerűen és hatékonyan működő nyílt forráskódú termelés 50-szeres összköltség-csökkenést eredményez az ipari szabványokhoz képest, a termékek egész élettartamára vonatkozóan.
Védjegyünk az abszolút felelősségteljes termelés.
Képzési modellünk szerint a vállalkozói szellem hajt és motivál a változtatásra, az önálló infrastruktúra miatt szinte nulla rezsi költséggel tudunk működni, és így képesek vagyunk kombinálni a legjobb gyakorlatokat a a szervezett képzéseinkkel és a független termeléssel.
Az egészet úgy terveztük meg, hogy nagy léptékben is megvalósítható legyen.
Azért építjük fel a nyílt forráskódú gazdaságot, hogy nagyléptékben terjedjen.
Célunk, hogy a termelést decentralizáljuk, röviden: tisztességes termelést valósítsuk meg,
Ez nem politikai ideológia, hanem: egy hatékony vállalkozás üzleti esettanulmányáról van szó, melyben a kapacitás-növelés hagyományos módja irrelevánssá válik.
A mi új terjeszkedési koncepciónk abból áll, hogy a gazdasági lehetőségeket széleskörűen és messzire elosztjuk.
Sikerünk mértékét az jelenti, hogy mennyi független másolatot készítenek el a Globális Falvak Gyártási Rendszerének egyes eszközeiből, illetve az egész készletből.
Ez az ábra azt mutatja, hogy mit sikerült megvalósítanunk 2008 és 2012 között.
Önálló közösségként eddig összesen 62 darab prototípust építettünk.
2011-ben elkészült a legeslegelső másolat.
Egy texasi illető megépítette a téglanyomónkat, teljesen egyedül, a mi nyílt forráskódú terveink alapján.
Ebben a 2012-es évben 13 új reprodukció készült el. Tehát a növekedés útján járunk.
Van ennek egy emberi vonatkozású kérdése is: hogyan optimalizáljunk egy globális együttműködést, hogy gyártási tervek és késztermékek szülessenek számos helyen, szerte a világon.
Nos, ehhez nagyon egyszerű eszközöket használunk: egy wiki oldalt, Google Dokumentumokat, Scatch up-ot, Inkscape-et, Gimp-et, és más nyílt forráskódú eszközöket, amik lecsökkentik a belépési küszöböt hogy így bárki egyén részt vehessen a projektben.
Műszaki leírásaink kezdetektől fogva nyílt forráskódúak, tehát az egyszerűség, a hosszú élettartamra tervezés, elemenkénti összeszerelhetőség [modularitás] és könnyű másolhatóság jegyében alkottuk meg őket.
Az egyszerűen összeszerelhető elemekből való kialakítás felgyorsítja a másolási-gyártási folyamatot.
Mintha Lego-ból építenénk gépeket, ahol még a legváltozatosabb alkatrészek is pontosan összeilleszthetők egymással.
Ugyanezt az elvet alkalmazzák az elektronikára is, jó példa a LittleBits.cc, amely elektronikus eszközök készlete, amiket plug-and-play módon összeszerelhetünk.
Mi ezeket arányosítjuk teljesítmény-elektronikai eszközeinkbe: indukciós kemencénkbe, áram-átalakítóinkba, hegesztőgépeinkbe és hasonlókba.
Együttműködő termelésben végezzük a gyártást.
Célunk, hogy 1 nap alatt megépítsünk egy téglanyomót 8 ember közreműködésével – a legutolsó alkalommal 4 nap kellett ehhez.
JELENLEGI HELYZETÜNK
Hogyan fest most a helyzetünk?
Jelenleg bővítünk és változtatunk, megpróbálunk vízióból valódi szervezetté átalakulni.
Két évvel ezelőtt havi 1500 dolláros havi költségvetéssel rendelkeztünk, mostanra pedig 500 000 dollárból gazdálkodunk.
Csapatot építünk és stratégiát állítunk fel a szervezeti felépítésre és módszerekre vonatkozóan.
Egyre inkább érezzük a növekvő nehézségeket. Nem vagyok könnyű helyzetben.
Jelenleg társakat toborzunk: külsős tervezőket, helyszíni rész- és teljes munkaidősöket, és önkénteseket alkalmi látogatásra. Szívesen látunk mindenkit.
A munkánk révén szeretnénk megújítani a világot magunk körül.
Szeretnénk, ha megtisztulnának a gazdaságok, hogy ne legyünk a szűkösség által arra kényszerítve, hogy másoktól elvegyünk, hanem saját közösségeinken belül tudjunk termelni.
Szeretettel meghívlak Téged, hogy csatlakozz hozzánk!
Különösen, ha mérnök vagy, ha nyugdíjba vonult cégvezető vagy, aki még szeretne változást hozni a világba.
Nézd meg a TED előadásomat, ha még esetleg nem láttad.
Elég népszerű lett, több mint egymillióan látták eddig.
Honlapunkról letöltheted a Civilizációs Kezdőcsomagot [Civilization Starter Kit] aminek jelenleg a 0.01-es verzióját találod meg, a traktorok terveivel, a téglanyomóval, kőzúzóval és hajtóművel, amiket te magad egyedül is megépíthetsz.
Minden dokumentációt és videót, illetve CAD tervrajzokat megtalálsz benne.
Továbbá feliratkozhatsz nálunk, mint "Igazi Rajongó". Támogass minket havi 10 dollárral!
2012-ben kb. 350 ember támogatott így minket, 10 és 100 dollár közötti összeggel havonta, amivel tagja lett az „Ezer Igazi Rajongó” csapatának, aminek az ötlete Kevin Kellytől származik.
Személyesen is megkereshettek engem, a csapatunknak szüksége lenne mentorokra, üzleti stratégákra, gyártásfejlesztőkre, műszaki ellenőrökre, gyártásüzemeltetőkre és mindenki hasonlóra.
Senki sem mondta, hogy a világ első nyílt forráskóddal felépíthető civilizációját felépíteni könnyű feladat lesz.
De a megfelelő emberi folyamatokkal, akár még jó móka is lehet.
Tágítsuk ki együtt a határainkat, hogy lássuk, mire vagyunk együtt képesek, hogy egy jobb világot építsünk.
Köszönöm!
Feliratozta és közzétette:
Exopolitika Magyarország - Világokat Kötünk Össze
Főfordítással dolgozott: S. Z. Nélküled nem lett volna magyar felirat. Szívből Köszönjük Neked!
Marcin Jakubowski oldala: OpenSourceEcology.org
"A nyílt forráskódú kutatás-fejlesztés alapú gazdaság a következő gazdaság."
Te kiveszed a részed az európai piacból?
A Marion Institute rendezvény-oldala: ConnectingForChange.org

Nyílt Forráskódú Közösségi Mezőgazdálkodás


Published on Mar 8, 2014
Magyar OSE blog: http://NyiltForraskoduGazdalkodas.blo... . Ez a TED-előadás. Lejátszási lista: http://tinyurl.com/NYFGHUN - Nyílt forráskódú mezőgazdasági hardverek. OSE hivatalos oldala magyarul: http://opensourceecology.org/wiki/Mai...