2018. május 26., szombat

Kocsik József (1937–2018)

2018. május 25.
A 81 éves korában csütörtökön lehunyt Kocsik Józsefre emlékezik az RMDSZ nevében Faragó Péter elnök, parlamenti képviselő.
Búcsúzni sosem öröm. A búcsú mindig szomorú, különösen az ha rokontól, baráttól kell búcsúznunk. S a búcsú fájdalmas is, ha örökre búcsúzunk olyasvalakitől, aki hozzánk közel állt, a szívünknek kedves, része volt életünknek.
Kocsik József, Jóska „elment”. Sokunknak barátja, még többünknek évtizedeken keresztül harcostársa volt. Személye, neve, munkája a kezdetektől a mai napig összefonódott az RMDSZ aradi történetével. Már 1989 decemberében ott bábáskodott az Arad megyei szervezet születésénél és aktív tagja, vezetője maradt az RMDSZ-nek, a megyei szervezet Állandó Tanácsának tagja haláláig, hosszú ideig Mosóczy-telep kerületi szervezetének elnöke. Ha kellett, házról házra járt, gyűjtötte a magyar gyermekeket, hogy ne szűnjön meg a kerületben a magyar iskola, óvoda. Ha a szükség úgy hozta, akkor pedig zokszó nélkül vállalta a kétnapos vonatozást, mert a parlamenti választásokkor Alexandrián iktattatnunk kellett az RMDSZ jelöltlistáit.
Elnöke volt az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének, országos alelnöke a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének. Vezető volt, de egyúttal napszámos, kétkezi munkás is, nem egy alkalommal pedig – ha nagyon kellett – mecénása az Arad megyei magyar gazdamozgalomnak. Szakmai berkekben olyan ismertségre, elismertségre tett szert, olyan kapcsolati hálózatot épített ki céltudatosan itthon és az anyaországban is, amilyennel Erdélyben csak nagyon kevesen büszkélkedhetnek. Szüntelenül járta a magyarlakta falvakat. Szervezett, buzdított, tanított, s az idők folyamán szállóigévé vált az a mondata: „Csak azt akarom mondani: hatalmas lehetőségek vannak!”.
Kocsik József magyar ember volt. Önérzetes, öntudatos, példamutató, egyenes derekú magyar ember.
Isten veled, Jóska!
Szerkesztő megjegyzése
Nagyon szomorúan olvastuk a fenti hírt, hiszen Jóska barátunk elvesztése nagy vesztesége a magyarajkú gazdatársadalomnak!
Ezennel öszinte  együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma legyen csendes! Horváth Zoltán, az Erdélyi Hangya szerkesztőségi gárdája és a HANGYA (gazda) Egyesület nevében is!

Szegényebbek lettünk – elhunyt Kocsik József
2018. május 24.
81 éves korában, egy gyors lefolyású súlyos betegség következtében csütörtök délután elhunyt Kocsik József, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének elnöke.
2012-ben a kereskedelmi kamar oklevéllel ismerte el munkásságát

A veterán élvonalbeli labdarúgó és közösségszervező személyiség 1937. február 14-én született. Számos Arad megyei közösségi rendezvény szervezője és támogatója volt.
Fáradhatatlan munkával vívott ki elismerést a gazdaegyletnek mind a magyar, mind a román gazdatársadalomban, a szakmában megkerülhetetlenné vált az AMMGE. Nevéhez fűződik a magyar–magyar gazdatalálkozó, amely az aradi mezőgazdasági vásár egyik jelentős szakmai rendezvénye, és már 18-at szerveztek meg belőle, diplomáciai kapcsolatainak köszönhetően az aradi egyesület a magyar Földművelésügyi Minisztérium támogatásával az egyik legaktívabb erdélyi magyar gazdaegyletté vált. Szimpóziumok, szakmai konferenciák megszervezése fűződik a nevéhez, bábáskodott a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának születésénél, élen járt a falugazdász-hálózat kiépítésében.
Mindeközben az Arad megyei magyarságért aggódó, a közügyekben aktívan részt vállaló személyiség volt, aki szinte az utolsó pillanatig – amíg betegsége engedte – dolgozott.
Magasra tette a mércét, mindazonáltal az utána jövőknek hálás, de ugyanakkor nehéz feladatuk lesz a munkája folytatásaként.
Kocsik Józsefet május 26-án, szombaton 14 órától az aradi Felsőtemetőben kísérik utolsó útjára.
Pihenése legyen nyugodt, emléke áldott!
Pataky Lehel Zsolt

Kocsy BélaMiklós Nagy és további 2 ember társaságában.
Szomorúan tudatom veletek ,hogy KOCSIK JÓZSI bácsi itthagyott minket! Hiányozni fognak telefonhívásai és találkozásaink! Ezzel a közös képpel búcsúzom, szavai szerint az én többes számomtól!