2017. október 3., kedd

Mezőtúri kertek a „Magyarország legszebb konyhakertjei” versenyben

Nagy örömünkre szolgál ha olyan dolgokról tudunk beszámolni amelyben a barátainkat  munkáit, tevékenységeit dicsérik. Alább a mezőtúri barátaink kertjeit kitüntetését bemutatü cikket közöljük. Ime egy követendő példa HZ
Mezőtúr Város Önkormányzata az idei évben immáron ötödik alkalommal vett részt a Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban, melynek helyi „A legszebb konyhakertek” - Mezőtúr program ünnepélyes eredményhirdetésére 2017. szeptember 28-án a Városháza Dísztermében került sor.
A jubileumi ünnepséget Szűcs Dániel városi képviselő vezette le, a díjakat Herczeg Zsolt polgármester adta át.
Az országos összefogás eredményeképpen 366 településről, több mint 2300 nevezés érkezett az idei színvonalas, példaértékű megmérettetésre. Mezőtúron 5 kategóriában (balkon, közösségi, zártkert gyümölcsös, zártkert vegyes és mini 50 m2-ig) összesen 9 kertművelő mutatta meg értékteremtő munkáját a nagyközönségnek. Az első helyezetteket a helyi zsűri az országos díjra is jelölte.
Alpolgármester asszony sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott az eredményhirdetésen személyesen részt venni, de írásban megosztott néhány gondolatot a jelenlévőkkel. Mindenkinek üdvözletét küldte és ígéretet tett rá, hogy hamarosan meglátogatja önkormányzatunkat és lehetősége szerint néhányat a legjobb kertesek közül. Köszönetét fejezte ki polgármester úrnak, hogy immáron 5. éve áll a program mellé, a kertgazdáknak töretlen lelkesedésükért, egész éves áldozatos munkájukért, Olajos Sándornak és Korcsok Anitának az elmúlt 5 éves példamutató együttműködésért, a zsűri tagjainak és mindenkinek, aki bármilyen tettel segítője volt annak, hogy Mezőtúron az idei évben is sikeresen megvalósuljon a program. Szívből gratulált a szép eredményekhez, további munkájához, életéhez mindenkinek jó egészséget, sok erőt, szerencsét, töretlen kitartást kívánt a Jóisten áldásával!
Alpolgármester asszony megtisztelő szavait követően Mezőtúr Város Önkormányzata és Herczeg Zsolt polgármester úr nevében képviselő úr is elismerését, köszönetét, büszkeségét fejezte ki a versenybe jelentkező mezőtúri kertgazdának, kertművelőknek, akik most is egytől-egyig méltón képviselték városunkat a megmérettetésen. Továbbá köszönetet mondott Kovács Szilvia alpolgármester asszonynak és a Legszebb Konyhakert Csapatának áldozatos munkájukért és az immáron 5 éve tartó töretlen, sikeres együttműködésért.
Ezt követően az elismerések átadása következett. Díjazottak:
Balkon kategóriában:
2. helyezett Dandár József
1. helyezett: Veres Ágnes
A balkon kategóriában minden évben megmutatják a résztvevők, hogy nem csak kertes háznál lehet kertészkedni, termelni, valamint azt, hogy egy erkély milyen csodálatos dísze lehet egy lakásnak, a lakókörnyezetnek, a településnek.
Közösségi kategóriában:
2. helyezett a Mezőtúri Városi Óvoda Gyermek-kert Tagintézménye
1. helyezett: Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda - Vár Központi Óvoda
Különösen megható azt látni, amikor a gyermekek mutatják be a kertművelés iránt érzett szeretetüket, tenni akarásukat és annak csodálatos eredményeit. Köszönet illet minden gyermeket és az őket segítő, támogató pedagógusokat, dolgozókat.
Zártkert gyümölcsös kategóriában
Egyedüli nevezőként díjat vehetett át Lengyel Alexandra és Sőrés Sándor.
Az ünnepségen sajnos nem tudtak személyesen jelen lenni, de minden fiatal számára példaértékű lehet a tenni akarásuk, fáradtságot nem kímélő gyümölcsöző munkájuk.
Zártkert vegyes kategóriában:
2. helyezett Enyedi Erzsébet és Fehér András
1. helyezett Jászné Polgár Mária, Jász Ferenc és 5 unokájuk
Értékteremtő munkásságuk, melynek köszönhetően a tudás és a természet iránti szeretet generációkon át öröklődik, szolgáljon példaként mindenki előtt!
Mini 50 m2-ig
2. helyezett Nagyné Balogh Ibolya
Itt kell megemlíteni, hogy a díjként átadott kerámia ajándékok, kolléganőnk Ibolya kezeinek munkáját dícsérik. Ezúton is köszönjük a szebbnél szebb alkotásokat és szívből gratulálunk az elért helyezéshez.
1. helyezett Uzsoki János
Amint azt már korábban említésre került, a helyi zsűri minden kategória első helyezettjét az idei évben is országos díjra jelölte. „ A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos program 2017. évi országos megmérettetésén a jelöltek közül országos örökös díjat kapott a mini 50 m2-ig kategóriában Uzsoki János úr. A díjat 2017. szeptember 24-én az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás Záró-, Díszünnepségén vehette át Kovács Szilvia alpolgármester asszonytól, a Program ötletgazdájától, illetve Dr. Nagy István Földművelésügyi Miniszterhelyettes úrtól. Fogadja szívből jövő gratulációnkat a szép, kiemelkedő eredményhez, Mezőtúr nagyon büszke Önre, hogy immáron 3. alkalommal részesül az országos zsűri elismerésében!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezen ünnepségen Mezőtúr Város Önkormányzata és Korcsok Anita koordinátor is miniszteri elismerő oklevélben részesült az 5 éves együttműködés eredményeképpen, mellyel hozzájárultunk a Magyar Nemzet hagyományainak ápolásához, kertművelő tudásunk, értékeink továbbörökítéséhez, kertkultúránk gazdagításához.
Önkormányzatunk nevében képviselő úr külön köszönetét fejezte ki a helyi program mozgatórugójának, Olajos Sándornak, aki hosszú évek tapasztalatának, tudásának birtokában zsűrizi a kerteket, tartja a kapcsolatot a kertművelőkkel és immáron 5 éve hozzájárul a Program sikeres lebonyolításához.
Ezúton is szívből gratulálunk minden kertgazdának, további eredményes kertművelést és jó egészséget kívánunk! Jövőre is nevezzenek minél többen!
Haladjanak tovább ezen az úton, tanítsák, ösztönözzék gyermekeiket, unokáikat és a környezetükben élőket arra, hogy egészségük megőrzése érdekében termeljenek és fogyasszanak saját maguk által előállított zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket, továbbá tegyék szebbé lakóhelyüket!
Az ünnepség az egyik kedves kertnevező, Jászné Polgár Mária által beküldött, Áprily Lajos gyönyörű versével zárult:
A kertbe ment

Uram, én nem tudom, milyen a kerted,
a virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését
ágyásaidban hogy igazítod.

Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve
júniusi vasárnap hajnalán,
beteg lábával és beteg szívével
bánatosan kertedbe ment anyám.

Uram, tele volt immár félelemmel,
sokszor riasztó árnyék lepte meg,
de szigony-eres, érdes két kezével
még gyomlálgatta volna kertemet.

A kicsi teste csupa nyugtalanság,
s most elgondolni nem tudom, hogy ül.
Virágosodban könyörülj meg rajta,
hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.

Mezőiden ne csak virágmagot vess,
virágaid közé vegyíts gyomot,
hogy anyám keze gyomlálhassa kerted:
asphodelosod és liliomod.