2013. május 13., hétfő

Anyák-napi istentisztelet Fazekasvarsándon

Balta János 2013. május 13., 18.42
A gyermekek és fiatalok szavalatokkal, énekekkel, illetve virágcsokrokkal köszöntötték az édesanyákat

Fazekasvarsándon vasárnap 17 órakor kezdődött az evangélikus-lutheránus templomban az édesanyákat köszöntő ünnepi istentisztelet. Horváth Csaba lelkész a Királyok 2. könyvének 4. fejezetéből a Sunémi asszony példáját hozta fel, aki egyszerre gondoskodó háziasszony és féltőn szerető édesanya. 
Erre a példaképre ma fokozottan szükség van, hiszen ennek a mintája kikopott a mai társadalomból. Az asszony életében igenis volt helye Isten Igéjének. Kész volt szolgálni az Urat, és rendezni kapcsolatát Istennel. Ennek következményeként az emberekkel való viszonya is rendeződött, hiszen békességre lelt Istennél – hangsúlyozta rövid áhítatában a lelkész. A fiataloknak, akik énekekkel, versmondással és virágcsokrok átadásával tették ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé az alkalmat, azon is el kellene gondolkodniuk, hogy miért szégyellik a szavalást és az anyák napi ünnepélyen való aktív részvételt, amikor gimnazisták lesznek. Örülnünk kell, hogy Isten az édesanyákon keresztül is megmutatta oltalmazó szeretetét, és addig kell ezt a szeretetet viszonozni, amíg még van édesanyánk. A lelkész köszönetet mondott Incze Ágnes kántornak és Gyurkócza Magda tanítónőnek, akik lelkiismeretesen felkészítették a huszonegy gyermeket erre a tartalmas és egyben megható ünnepségre. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol kötetlen beszélgetéssel folytatódott az ünnepi együttlét.