2017. december 23., szombat

Év végi beszámoló

A 2017-es év gyümölcsözően telt el, hiszen a pályázatainkat pozitívan bírálták el. Igy elmondhatjuk, hogy az év elején megtervezett tevékenységeink mellett több előre nem tervezettek is végrehajtásra kerültek.
A vezetőségi változások, amelyeket az előző évben a tagság végrehajtott, illetve a székhely vidékre való áthelyezése pozitív aduk voltak és a pályázások esetében is hathatósan hozzájárultak, hogy közülük többet is sikeresnek vélhették.
A pályázatok esetében elmondható, hogy - egy kivételével - mindegyiket elfogadták és a finanszirozáshoz hozzájárultak a pályáztatók.
A Kolozs megyei tanácshoz leadott pályázataink is elfogadottak lettek, sőt már el is számoltuk a megkapott összegeket! Itt kell megemlítenünk azt is, hogy úgy a Tanácselnök, mint az alelnök urak illetve a megyei tanácsban működő a magyar frakció tagjai támogatták a leadott kéréseinket, amiért ezúton is, köszönetet mondunk nekik.
A Communitas Alapítványhoz leadott pályázataink közül - több is - sikeres volt. Itt kell elmondjuk, hogy jelentős támogatást kaptunk a megyei tanács alelnökétől illetve a magyar tanácsosoktól. Köszönjük mindenkinek! Ez esetben is sikeresen elszámoltuk a megadott összegeket.
Külhoni támogatások közül említjük meg a BGA Zrt-nál megnyert pályázatunkat is, amelyet még az év közepén sikerült elszámolnunk. 
Ezek voltak azok a tevékenységek, amelyek "látszottak", de mindezek mellett sokrétű és sokszínű előkészítő és igényfeltáró - sok esetben hiábavalónak tűnő - melléktevékenységek is folytatódtak úgy a vezetőség, mint a tagjaink részéről. 
Több olyan tárgyalást, megbeszélést is folytattunk amelyektől újabb tevékenységek megvalósítását is remélhetjük. Ezek közül megemlítenénk a kistérségi szinten elindított kezdeményezésünket. A Szamos-, és az Aranyos-menti kistérségekben élő gazdatársadalomra úgy tekinthetünk, mint a jövőbeli együttműködő partnerekre. Ezért az egyesületünk számára fontos, hogy ezekben a térségekben együttműködő civilszervezeteket megkeressünk vagy fiókszervezeteket alakítsunk ki. A HANGYA vezetősége mindkét irányban cselekedett és több új fiókszervezetet alakított ki (Kövend, Szék, Egeres-Ticu), de ugyanakkor több kistérségi vezetőt is megkeresett. Eképpen, sikeres tárgyalások után, a Szentmihály községben székelő Nyugati Havasok Kapuja HACS-al (GAL "Poarta Apusenilor"-nal) együttműködés alakult ki. A Nyugati Havasok Kapuja Kistérség elnökével a Făgădar Alexandru úrral folytatott megbeszélések alapján már az idén beindult az együttműködésünk a Szolnok melletti KTZVE (azaz a Közép Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület) HACS-jával, sőt egy határon átnyúló kistérségi pályázatot is letettünk, amely - reméljük - rövidesen életbelép.
A Mezőtúr városban működő KMVE(Közösség a Megújjuló Vidékért Egyesület) elnökségével is elindult az együttműködésünk. Két olyan tevékenységen is résztvettünk, amit ennek az egyesületnek az elnöke a dr. Barancsi Ágnes szervezett és ahol a további közös pályázatokra is szert tettünk a következő évi tevékenységeink kiegészitésére.
Tovább fejlesztettük az Oktatóközpontunkat és újabb szaklétesitményekkel bővitettük, azzal is hogy a várfalvi iskolának a vezetőségével való tárgyalásaink után együttműködési szerződést irtunk alá és az ottani kihelyezett szekciónak a kérdésköre is meg lett tárgyalva. 
A jövőévben beindul az újabb képzésünk az "OKJ-s Gazdasszony képzés agroturisztikai része"
Az Oktatóközpont koordinátora ezután a dr. Vigh Melinda lesz és a Agroeco pedológiai labort pedig a dr. Carmen Roba irányitja ezután.
A Jogi szakosztályt pedig továbbra is az Andreea Miron koordinálja
Gurka-Balla Ilona, elnöknő, beadta a lemondását, amiért előrehozott választásokat kellett az idén tartanunk. A novemberi választásokon a megjelentek beleegyeztek abba, hogy az eddig igazgatóként tevékenykedőt válasszák meg a megüresedett alelnöki tisztségre. Ugyanakkor az eddig titkári teendőket ellátó Ioana Borodan úrnőt a második alelnöki tisztségre választották meg, aki az eddigi alelnöktől átveszi a Vidékiek Hagyományőrző és Helyi Termékek Szakosztályát. 
A titkári teendőket pedig ezután az Eleonora Miron veszi át, aki eddig az egeresi fióknak az alelnöke volt. Igy az elnökség 3-ról 5-re bővült. 
A Sajtó és Kulturális szakosztály vezetését átvette a lemondó elnöknő, a Gurka-Balla Ilona, aki helyett az elnökséget - egyelőre - Horváth Zoltán fogja vezetni, mint elnök-igazgató. 
Az újonan megalkult fiókszervezetek elnökei ezentúl hivatalosak lesznek a vezetőségi gyűléseken is.
Az eddigi változtatásokat úgy az elnökség, mint a közgyűlés is elfogadta. A választások eredményeit hivatalossá kell tennie az új elnökségnek!
Végül a jövő évi tevékenységeinkről is szólva, megjegyezzük, hogy megpályáztuk egy elsővilágháborús emlékmű helyrehozatalát, amit BGA Zrt vezetősége el is fogadott. Köszönet érte.
Tagjainknak ezúton is kivánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! A HANGYA elnöksége   
(Közlemény)