2015. január 6., kedd

Környezetbarát, sikeres turisztikai termék - a kerékpáros turizmus országos stratégiája

http://www.econoconsult.hu/index.php?url=turisztika&reference=74eeb4c1fca7896d9ad70d77f8d7a4d6

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából az EconoConsult Kft. és a COWI Magyarország Kft. konzorciumaelkészítette az országos kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiáját.
A munka keretében részletes piacanalízis során (amely magában foglalt – többek között – kérdőíves felmérést, a szakmai szervezetek körében végzett szakértői interjúkat, műhelytalálkozókat, nemzetközi szakértők megkérdezését, külföldi jó példák feltárását) megállapítottuk, hogy Magyarország kedvező adottságokkal rendelkezik a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, azonban az ebben rejlőlehetőségek kiaknázására mindezidáig csak korlátozott mértékben került sor. Ennek következményeként jelenleg nem beszélhetünk Magyarországon komplex kerékpáros turisztikai termékről, még a legfejlettebb infrastruktúrával rendelkező helyszíneken sem.
Ennek következtében, jelenleg a kerékpáros turizmus lényegében nem játszik szerepet az ország turizmusában, így az ebben rejlő lehetőségek és pozitív externáliák kiaknázására sincs mód, azaz:
A kerékpáros turizmus nem járul hozzá – adottságaihoz képest elvárható mértékben – a vendégforgalom bővítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, a turizmusból származó bevételek növeléséhez, a rurális területek turizmusáramba való bekapcsolódásához; 
A kerékpáros turizmus nem segíti más turizmuságak környezetbarát elérését, ezáltal nem járul hozzá kellő mértékben a közlekedésből származó környezetszennyezés mérsékléséhez; 
A kerékpáros turizmus nem segíti kellő mértékben a környezet- és egészségtudatos szemléletváltást, a lakosság egészségi állapotának javítását.
Stratégiánk jövőképe, hogy a kerékpáros turizmus 2015-ig (legalább) mintarégiók szintjén olyan komplex turisztikai termékké váljon, amely kerékpárosbarát infrastruktúrájának és szolgáltatásainak, az érintett szereplők koordinált, partneri együttműködésének és proaktív marketingtevékenységének köszönhetően nagyszámú belföldi kirándulóforgalmat, emellett növekvő belföldi és érzékelhető nagyságú külföldi turistaforgalmat bonyolít, ezáltal mérhető részarányt képvisel az ország turistaforgalmában.
Munkák keretében kidolgoztuk az ehhez szükséges fejlesztési prioritások és intézkedéseket, a szervezetfejlesztéstől a kerékpáros turizmus alap- és háttérszolgáltatásainak (így például a kerékpáros útvonalak, útirányjelző és információs táblarendszerek, kerékpárosbarát szolgáltatók, kerékpáros attrakciók) fejlesztési feladatain keresztül a marketingaktivitások irányvonalainak a meghatározásáig.
A stratégiai irányok és célok eléréséhez szükséges feladatokat konkrét teendőkre lebontó intézkedési terv lépésről lépésre ad iránymutatást az országos koordináló szervezetnek ahhoz, hogy a kerékpáros turizmus valóban jelentős pozitív gazdasági és társadalmi hatásokkal bíró turisztikai termékké fejlődjön.