2013. május 12., vasárnap

Száz éve született Nagy Miklós

2013. május 13.  Ö. I. B.
Nagy Miklós

Korának kiemelkedő írójára, mezőgazdasági és közgazdász szakemberére emlékeztek szombaton délelőtt Kolozsváron. A jeles személyiség házsongárdi sírjának megkoszorúzása után az Erdélyi Múzeum-Egyesület székhelyén, az Agrártudományi Szakosztály és a Kolozsvár Társaság közös szervezésében tartottak megemlékezést. Az utóbbi civil szervezet nevében Farkas Mária beszélt Nagy Miklósról (1913–1988), édesapja jóbarátjáról, akinek áldozatos munkája felett sokszor méltatlanul siklik át az utókor.
Dávid Gyula közös Kriterion-könyvkiadói időszakukat idézte fel, amikor Nagy Miklós sok szakmunkát jelentetett meg főleg a fiatalság számára, és amikor az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) titkáraként azt hangoztatta, hogy a sikeres önvédelmi harc elképzelhetetlen a gazdasági alap nélkül, ami nem cél, csak eszköz, és állandó szaktudás-kiegészítést igényel. Farkas Zoltán szintén Nagy Miklós életével és mezőgazdász életpályájával kapcsolatos adatokat ismertetett a hallgatóságnak, akárcsak Csávossy György, aki szerint sok ilyen elkötelezett tanárra, szakemberre és Emberre van napjainkban is szükségünk.
Cseke Péter a Falvak Dolgozó Népe szerkesztése során tapasztalt, a Nagy Miklósra jellemző gazdaszellemet és embertársai meggondolkodtatására irányuló hajlamot emelte ki. Nagy-Major Gábor édesapja népszerűségére és jó előadókészségére, a vele és tudóstársaival gyakran megtett vidéki utazásokra, kirándulásokra emlékezett. Újvári Mária a több mint háromszáz munkát felölelő Nagy Miklós-életmű folyamatban levő feldolgozását saját hálás feladatának nevezte, amelynek eredménye remélhetőleg világhálón is elérhető lesz.
A rendezvényen Nagy Miklós magyarságunk megtartására ösztönző, de hangulatos epizódokban sem szűkölködő életrajzát elevenítették fel unokái, és további személyes ismerői.