2013. május 18., szombat

Keresztúri zöldségfeldolgozó: melegágya lehet a termesztésnek is

2013.04.26.  morfondir.ro
Zöldségfeldolgozó és -csomagoló létesítését tervezik Székelykeresztúron. Ennek érdekében az előző hétvégén kisebb küldöttség tapasztalatszerzés céljából a Debrecenhez közeli Derecskén járt, ahol már több évtizedes múltra tekint vissza a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás.
A keresztúri zöldségfeldolgozóra vonatkozó tervek szerint az unitárius egyházközség biztosítja a szükséges ingatlant, 15 térségi termelő és az Agro Caritas pedig létrehozta a Zöldségfeldolgozó Szövetkezetet, amely az anyagi források beszerzésén dolgozik. Az emberek jelentős része a múltbéli rossz tapasztalatok miatt még fél az új szövetkezeti formáktól. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük a kezdeményezést, a morfondir.ro Rafai Emil székelykeresztúri polgármestert, valamint Szombatfavi József unitárius esperest kereste meg.
A Székelyerkeresztúr határában található üvegházak betört szilánkjain megtörő napfény már csak hűlt helyét leli a valamikor virágzó zöldségtermesztésnek. A mára tönkrement melegházakban nemcsak a megye számára termeltek jó minőségű zöldséget, hanem külföldre is szállítottak belőle. Reményre ad azonban okot egy új zöldségfeldolgozó létesítésének gondolata, amelynek megvalósításán együtt dolgozik az unitárius egyházközség, a székelykeresztúri önkormányzat, Hargita Megye Tanácsa, valamint az Agro Caritas és helyi termelő gazdák által létrehozott Zöldségfeldolgozó Szövetkezet.
– Figyelembe véve Keresztúr és közvetlen környékének adottságait, a talajt és az éghajlati viszonyokat, azt kell mondanunk, hogy ez a vidék zöldségtermesztő hely. Nagyon sokan – én magam is – földműves családban nőttünk fel, ezért úgy érzem: a vérünkben van a földszeretet – állapítja meg Szombatfalvi József unitárius esperes.
Az unitárius egyházközség 2002 után visszakapta az épületeit, többek között egy kétszintes, összesen 400 négyzetméter alapterületű gazdasági épületet is, amelyet Szombatfalvi József felajánlott a zöldségtermesztők számára.
– Tizenhatodik éve vagyok Keresztúron, és láttam, hogyan küszködnek a még megmaradt földműves emberek. Két éve született meg a gondolat, hogy az épületben zöldségfeldolgozót, csomagolót, de akár hűtőházat vagy egy laboratóriumot is létre lehetne hozni. Ha laboratórium is működne, akkor Európában bárhová lehetne szállítani a megfelelően ellenőrzött és csomagolt zöldséget – számol be az esperes úr.
Több mint 15 gazda – Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről, a Nyikó és a Küküllő mentéről –, valamint az Agro Caritas civil szervezet létrehozott egy értékesítési szövetkezetet, amely azon dolgozik, hogy elkészítse és megvalósítsa a zöldségfeldolgozó tervét.
– A kezdeményezés célja az, hogy a helyi termelők a helyi fogyasztókhoz juttassák el helyi termékeiket, minél higiénikusabb formában – foglalja össze a projekt célját Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere. – Ezek a gazdák korábban kórházaknak, iskoláknak, kantinoknak adták el a termékeiket, tehát többnyire nagyobb, zsákos kiszerelésben. Ha megvalósul a törekvés, akkor a helyi termékek szélesebb fogyasztóréteghez jutnának el, így kisebb kiszerelésű csomagolásban a mindennapi fogyasztó asztalára kerülhetnének. Többnyire gyökeres növényekről van szó: murok, petrezselyem, talán káposzta – teszi hozzá Keresztúr polgármestere.
A téma kapcsán márciusban egyeztetett Hargita Megye Tanácsa, a városi önkormányzat, Szombatfalvi József unitárius esperes, Sinka Arnold, a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztési részlegének programfelelőse, az Átalvető projektmenedzsere, Benedek Lukács vállalkozó és Benyovszky Lajos megyei tanácsos, illetve több térségi zöldségtermelő gazda.
Rafai Emil polgármester vállalta, hogy lehetővé teszi a tapasztalatcserét olyan testvérvárosok támogatását kérve, amelyek kellő tapasztalattal rendelkeznek a zöldségfeldolgozás terén. Ennek megfelelően egy küldöttség az előző hétvégén Derecskén járt tapasztalatszerzés céljából.
– Körülbelül 20 évvel vagyunk elmaradva a trendektől – fogalmaz Rafai Emil az utazást követően.
– Derecskén bepillantást nyertünk a szövetkezeti megvalósításba és működtetésbe. Az egyik ottani feldolgozó szövetkezeti alapon működik: a területet összeadták és magát a feldolgozót is szövetkezeti alapon hozták létre. Ebben gondolkodunk mi is – számol be a derecskei látogatásról Szombatfalvi József.
Ha létrejön a zöldségfeldolgozó, akkor az új munkahelyeket is jelent.
– Az előzetes számítások szerint ez 5–10 embernek jelentene munkát. Azonban az is elképzelhető, hogy a megművelt területek nagysága megduplázódik, esetleg megháromszorozódik – vetíti előre a lehetséges jövőt Keresztúr polgármestere.
Mind Rafai Emil polgármester, mind Szombatfalvi József esperes úgy látja, hogy egyelőre bátortalanok az emberek és félnek a szövetkezetektől.
– Az élet azt mutatja, hogy nagyon fontos az összefogás, ilyen tekintetben is – igyekszik az esperes eloszlatni a kétkedők bizonytalanságát. – Itt vannak a földjeink, de utánpótlás kell, hogy ezeket meg tudjuk művelni. A föld nem kérdi, hogy milyen nemzetiségű, nyelvű vagy felekezetű ember műveli: csak terem és ad – foglalja össze Szombatfalvi József.
Még kezdetleges fázisban van a megvalósítás, de az esperes úr reméli, hogy a munkálatok már idén elkezdődnek. Már elkészítették az ingatlan felújítási előtanulmányát, ami a pályázatokhoz szükséges. Több milliós beruházásról van szó, új lejben számolva. Hogy ki és milyen mértékben száll be a költségvetésbe, az elkészült dokumentáció függvényében alakul majd.
Még az is megtörténhet, hogy a széttört üveglapok prizmáján keresztül megcsillan egy szivárvány. morfondir.ro